Kodėl naudinga?

Apmokėtinų sąskaitų paskolos (toliau – paskola ASAP) leidžia nedidelėms įmonėms sumažinti COVID-19 pandemijos poveikį, galintį išplisti per atsiskaitymų grandines ir sukelti jų sutrikimus, bei padėti išsaugoti prekybos kredito gavėjų veiklos tęstinumą.

Kas gali kreiptis?

Paskola ASAP skirta įmonei tiekėjai už įmonės pirkėjos, kuri dėl 2020 m. COVID-19 protrūkio patyrė sunkumų ir neapmokėjo arba iš dalies apmokėjo sąskaitas, kurios buvo išrašytos nuo 2020 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d.

Pagal ASAP priemonę, visoms įmonėms yra taikomas Europos komunikatas, t.y.  sunkumų patiriančių įmonių kriterijai, nepriklausomai, ar įmonė veikia iki trejų metų ar ilgiau.

DĖMESIO!

Pateikti paraiškas gali tik įmonės vadovas. Paraiška pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Juridinių asmenų registrui turi būti pateikta 2018 m. ir 2019 m. finansinė ataskaita.

Pareiškėjas ir sąskaitos neapmokėjusi įmonė (prekių/paslaugų pirkėjas) neturi priklausyti vienai įmonių grupei.

 

Kiek?

Priemonei įgyvendinti skirta iki 50 mln. eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Minimali paskolos ASAP suma, kuri gali būti suteikta Paskolos gavėjui – 500 Eur.
Maksimali paskolos ASAP suma – 500 000 Eur.

Paskolos ASAP teikiamos 12 mėnesių laikotarpiui su galimybe terminą pratęsti, bet paskolos sutarties terminas negali būti ilgesnis nei 36 mėnesiai.

Kaip veikia?

Paraiškos teikiamos „Invegai“ per elektroninę paraiškų teikimo sistemą adresu https://ASAP.invega.lt. Paskolos gavėjas kvietimo teikti paraiškas metu gali pateikti vieną paraišką. Kvietimas stabdomas pasibaigus paraiškų teikimo terminui arba paskirsčius finansinei priemonei skirtą sumą.

Finansinės priemonės sąlygų aprašas.

Sąlygos

Pildyti paraišką

Bendra informacija pareiškėjams teikiama telefonais:

Nemokama informacinė linija
8 5 250 7704

Išsamesnė pagalba pareiškėjams teikiama nuo 9.00 iki 17.00 val. I-V.

El. paštas: asap@invega.lt

Print Friendly, PDF & Email