Nuo 2020 m. liepos 17 d. 16:00 val. priemonės „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ (ASAP) paraiškų priėmimas yra sustabdytas.

PAGRINDINĖS SĄLYGOS GAUTI PASKOLĄ ASAP
Reikalavimai paskolos gavėjui Reikalavimai įmonei (sąskaitos) mokėtojai
1.   Turi neapmokėtas ar iš dalies apmokėtas sąskaitas, PVM sąskaitas faktūras, kurios išrašytos nuo 2020- 01-01 iki 2020-03-31 (imtinai).

2.   Yra pateikęs Juridinių asmenų registrui finansines ataskaitas už 2018 m. (laikotarpiui nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31) ir 2019 m. (laikotarpiui nuo 2019- 01-01 iki 2019-12-31). Jeigu įmonė įsteigta 2019 m., tik už 2019 m. (laikotarpiui nuo veiklos pradžios iki 2019-12-31).

3.   Jeigu priklauso įmonių grupei, turi įkelti į elektroninę paraiškų pildymo sistemą pasirašytą  konsoliduotą pelno (nuostolio) ataskaitą ir konsoliduotą balansą už 2019 m. (laikotarpiui nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31).

4.   Išlaikęs bent 50% darbuotojų, palyginti su skaičiumi, buvusiu 2020-03-01.

5. Nebuvo laikomas sunkumų patiriančiu 2019-12-31 arba paraiškos pildymo metu ir netaikomos Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme nurodytos nemokumo procedūros.

6.   Pagrindinė veikla nėra viena iš šių:

  • ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako gaminių gamyba, perdirbimas ir specializuota prekyba, alkoholinių gėrimų ir susijusių produktų gamyba (išskyrus nedistiliuotų alkoholinių gėrimų gamybą), perdirbimas ir prekyba;
  • azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;
  • finansinių paslaugų teikimas.

7.   Nėra valstybės ir savivaldybių įmonė ir įmonė, kurioje 25% ir daugiau įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba 25% ir daugiau įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) atskirai arba kartu turi valstybė ir (ar) savivaldybė, ir dirba daugiau kaip 250 darbuotojų.

1.  Nėra valstybės ir savivaldybių įmonė ir įmonė, kurioje 25% ir daugiau įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba 25% ir daugiau įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) atskirai arba kartu turi valstybė ir (ar) savivaldybė.

2. Yra įtraukta į VMI COVID-19 paveiktų įmonių sąrašą.

3. Nėra įtraukta į VMI skelbiamus ilgalaikių skolininkų ir minimalių patikimo mokesčių
mokėtojo kriterijų neatitinkančių įmonių sąrašus.

4.  Nepriklauso tai pačiai įmonių grupei kaip paskolos gavėjas.

5.  Pagrindinė veikla nėra viena iš šių:

  • ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako gaminių gamyba, perdirbimas ir specializuota
    prekyba, alkoholinių gėrimų ir susijusių produktų gamyba (išskyrus nedistiliuotų
    alkoholinių gėrimų gamybą), perdirbimas ir prekyba;
  • azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;
  • finansinių paslaugų teikimas.

 

Kviečiame detaliau susipažinti su paskolų ASAP sąlygų aprašu.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-11-23