INVEGOS fondo įgyvendinama finansų inžinerijos priemonė „Atviras kreditų fondas 2“ (AKF2), finansuojama INVEGOS fondo grįžusiomis lėšomis.

Pagrindinės sąlygos lengvatinei paskolai gauti:

Sąlyga
Maksimali INVEGOS fondo AKF2 lėšų suma vienai paskolai

(likusi paskolos dalis padengiama banko lėšomis)

450 000 EUR
Maksimalios paskolos palūkanos
3 mėn. EURIBOR + 0,1% + iki 3 % marža
Maksimali paskolos trukmė – teikiant paskolas ir lizingą – 120 mėn. Šis terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 120 mėnesių laikotarpiui, terminą skaičiuojant nuo esamos paskolos ar lizingo sutarties sudarymo dienos.

– teikiant kredito linijas – 36 mėn.

Tinkamumo laikotarpis Finansų tarpininkas paskolų sutartis su paskolų gavėjais gali pasirašyti iki 2021 m. gruodžio 31 d. (su galimybe terminą pratęsti)
SVV subjekto veiklos vykdymo vieta SVV subjektas, kuris yra registruotas Europos ekonominėje erdvėje arba Šveicarijos Konfederacijoje ir, kuris veikia Lietuvos Respublikoje (LR). SVV subjektas laikomas veikiančiu LR tuo atveju, jei jis kuria darbo vietas LR ir (arba) nuo savo vykdomos veiklos moka mokesčius arba Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įmokas į LR biudžetą.
AKF2 kreditų kiekis Neribojama
Tinkama finansavimo paskirtis 1. Finansavimas iš AKF2 priemonės lėšų gali būti teikiamas paskolos, kredito linijos ir finansinės nuomos (lizingo) forma (toliau – paskola) ;

2. Paskolos skirtos SVV subjekto investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti, jeigu toks finansavimas yra susijęs su SVV subjekto naujos veiklos pradėjimu arba jau egzistuojančios veiklos stiprinimu ar plėtra. Paskola, skirta investicijoms – tai tokia paskola, kai paskolos dalis, skirta investicijoms finansuoti, sudaro ne mažiau kaip 51 proc. visos paskolos sumos.

Netinkama finansavimo paskirtis 1. Paskolos, skirtos SVV subjektams, veikiantiems ES de minimis pagalbos reglamento Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytuose sektoriuose;

2. Paskolos, skirtos SVV subjektams, kurie tiesiogiai veikia ginklų ir šaudmenų, tabako ir distiliuotų alkoholinių gėrimų ir susijusių produktų gamybos bei prekybos sektoriuose;

3. Paskolos, skirtos investicijoms į įmones, užsiimančias azartinių lošimų organizavimu;

4. Paskolos, skirtos investicijoms į gamtos mokslų sektoriuje veikiančias įmones, kuomet teikiamas finansavimas moksliniams tyrimams, plėtrai ir techninėms paraiškoms, susijusioms su žmogaus klonavimu mokslinių tyrimų ar gydymo tikslais ir genetiškai modifikuotais organizmais (GMO);

5. Paskolos gavėjo ar kito verslo subjekto turimiems finansiniams įsipareigojimams perfinansuoti.

6. Paskolos gavėjams, kuriems galėtų būti ir (arba) yra taikoma ES de minimis pagalbos reglamento Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai 4 straipsnio 3 dalies a punkte nurodyta kolektyvinė nemokumo procedūra;

7. Paskolos, skirtos finansuoti finansinę veiklą ar nekilnojamojo turto plėtrą, turint tikslą jį perparduoti, nuomoti ar perleisti naudotis kitiems asmenims.

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-10-06