Kodėl naudinga?

Paskolos turizmo paslaugų teikėjams – tai paskolos, kurių tikslas – mažinti COVID-19 pandemijos poveikį turizmo verslui, suteikiant finansavimą paskolų forma apgyvendinimo paslaugų teikėjų, teikiančių klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas, ir viešojo maitinimo paslaugas teikiančių verslo subjektų būtinosioms išlaidoms finansuoti.

Kas gali kreiptis dėl paskolos apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikėjams?

Paskola skiriama būtinosioms išlaidoms (darbuotojų darbo užmokesčiui, transporto ir kitų paslaugų pirkimui, nekilnojamo turto nuomai, turto išlaikymo išlaidoms, kitų gautų paskolų įmokų mokėjimui pagal paskolų grąžinimo grafikus) finansuoti:

 • Jei teikiate klasifikuotas apgyvendinimo paslaugas, paskola teikiama SVV subjektui ar didelei įmonei, turinčiai galiojantį apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą;
 • Jei esate maitinimo paslaugų teikėjas, paskola teikiama didelei įmonei, kurios pagrindinė veikla yra Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla;
 • Paraiškos pateikimo dieną nesate sunkumus patirianti įmonė ir jums nėra pradėtos bankroto procedūros
 • Registrų centrui esate pateikę praėjusių metų finansinių ataskaitų rinkinius. Turi būti pateiktos jūsų ir kitų įmonės grupės įmonių (jei galioja), kuriai priklauso paskolos gavėjas, ataskaitos.

Kiek?

Maksimali paskolos suma: 3 mln. Eur

Sutartis pasirašoma ne vėliau kaip 2020 gruodžio 31 d. ir išmokama ne vėliau kaip 2021 kovo 31 d.

Kaip veikia?

Norėdami gauti paskolą turite užpildyti:

  • SVV subjekto statuso deklaraciją
  • Darbo užmokesčio žiniaraščius*
  • Paskolos gavėjo akcininkų struktūrą
  • Verslo planą: trumpai aprašytas vykdomas verslas, esama ir prognozuojama finansinė būklė
  • Pinigų srautų istoriniai ir prognozuojami duomenys (.xls forma)
  • Siūlymas dėl paskolos užtikrinimo priemonių paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą**

   

  * nurodyti dokumentai teikiami tuo atveju, kai paskolos gavėjas pageidauja, kad maksimali galima paskolos suma būtų skaičiuojama pagal dvigubą paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio su mokesčiais sumą. Daugiau – priemonės apraše.

  ** Paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, taikomos paskolos užtikrinimo priemonės, apie kurias daugiau – priemonės apraše.

 • Pastaba: esant poreikiui verslo subjekto gali būti paprašyta pagrįsti duomenis pateikiant papildomus dokumentus.

Paskolos terminas – iki 72 mėn.

Paskola gali būti suteikta ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.

Kvietimas stabdomas 2020 m. lapkričio 30 d. 23:59 val. arba paskirsčius priemonei skirtą sumą.

Paskolos lėšos turi būti išmokamos paskolos gavėjui ne vėliau kaip per 3 mėn. po paskolos sutarties sudarymo ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 2021 m. kovo 31 d.

 

Sąlygų aprašas

Pildyti paraišką

Pildymo instrukcija

Kontaktai:

paskolosturizmui@invega.lt

+370 5 210 7510

+370 612 67141

+370 614 99029

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-10-06