Kodėl naudinga?

Paskolos turizmo paslaugų teikėjams – tai paskolos, kurių tikslas – mažinti COVID-19 pandemijos poveikį turizmo verslui, suteikiant finansavimą paskolų forma kelionių organizatoriams jų atsiskaitymui su turistais už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias organizuotas turistines keliones tais atvejais, kai turistas, turintis organizuotos turistinės kelionės sutartį, atsisakė Turizmo įstatymo nustatyta tvarka pasiūlyto kupono.

Kas gali kreiptis dėl paskolos?

Paskola skiriama atsiskaityti su turistais už dėl pandemijos metu neįvykusias organizuotas turistines keliones. Paskolą galite gauti, jei:

 • Esate SVV ar didelė įmonė
 • Turite galiojantį kelionių organizatoriaus pažymėjimą.
 • Paraiškos pateikimo dieną nesate sunkumus patirianti įmonė ar jums nėra pradėtos bankroto procedūros
 • Registrų centrui esate pateikęs praėjusių metų finansinių ataskaitų rinkinį. Turi būti pateiktos jūsų ir kitų įmonės grupės įmonių (jei galioja), kuriai priklauso paskolos gavėjas, ataskaitos.

Kiek?

 • iki 15 mln. Eur kelionių organizatoriams atsiskaityti su turistais už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias keliones

Paskolos dydis apskaičiuojamas pagal paskolos gavėjo paraiškos dėl paskolos suteikimo pateikimo metu turimą grąžinti sumą turistams už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias keliones, t. y. kelionės, kurių organizuotos turistinės kelionės sutartys sudarytos iki 2020 m. kovo 16 d. ir kurios turėjo būti vykdomos nuo 2020 m. vasario 1 d.

Maksimali paskolos suma: 3 mln. Eur

Sutartis pasirašoma ne vėliau kaip 2020 gruodžio 31 d. ir išmokama ne vėliau kaip 2021 kovo 31 d.

Kaip veikia?

Norėdami gauti paskolą turite užpildyti:

  • SVV subjekto statuso deklaraciją
  • Darbo užmokesčio žiniaraščius*
  • Paskolos gavėjo akcininkų struktūrą
  • Verslo planą: trumpai aprašytas vykdomas verslas, esama ir prognozuojama finansinė būklė
  • Pinigų srautų istoriniai ir prognozuojami duomenys (.xls forma)
  • Informaciją (sąrašą) apie neįvykdytas turistines keliones: organizuotų turistinių kelionių sutarčių numeriai, jų sudarymo data, kelionių organizatoriaus grąžintinos sumos, kiekvienos neįvykusios kelionės datos (buvusios pradinėse organizuotų turistinių kelionių sutartyse) ir kelionės kryptys (nurodoma šalis ir miestas)
  • Siūlymas dėl paskolos užtikrinimo priemonių paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą**

* nurodyti dokumentai teikiami tuo atveju, kai paskolos gavėjas pageidauja, kad maksimali galima paskolos suma būtų skaičiuojama pagal dvigubą paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio su mokesčiais sumą. Daugiau – priemonės apraše.

** Paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, taikomos paskolos užtikrinimo priemonės, apie kurias daugiau – priemonės apraše.

Pastaba: esant poreikiui verslo subjekto gali būti paprašyta pagrįsti duomenis pateikiant papildomus dokumentus.

Paskolos terminas – iki 18 mėn., kai paskolos suma yra iki 20 tūkst. Eur; iki 72 mėn., kai paskolos suma yra didesnė nei 20 tūkst. Eur.

Kvietimas stabdomas 2020 m. lapkričio 30 d. 23:59 val. arba paskirsčius priemonei skirtą sumą.

Paskola gali būti suteikta ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.

 

Paskolos sumos didinimas

Esant poreikiui, paskolos suma kelionių organizatoriams gali būti didinama, tačiau visais atvejais po paskolos sumos padidinimo ji negali viršyti didžiausios paskolos sumos vienam paskolos gavėjui. Dėl paskolos sumos padidinimo galima kreiptis ne daugiau kaip 2 kartus ir ne vėliau kaip iki 2020 m. lapkričio 30 d.

Norėdami kreiptis į IINVEGĄ dėl paskolos sumos didinimo pagal priemonę „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“, prašome pateikti el. p. tour.vertinimas@invega.lt rašytinį įmonės įgalioto atstovo prašymą, pasirašytą elektroniniu parašu, kuriame būtų nurodomi įmonės rekvizitai ir atstovas, paskolos sutarties data, numeris ir suteikta suma, papildomai prašoma paskolos suma ir priežastis (atsiskaityti su turistais už neįvykusias keliones) dėl paskolos sumos didinimo.

Kartu su prašymu dėl paskolos didinimo turi būti pateikiama informacija apie neįvykdytas turistines keliones (t. y., keliones, kurių organizuotos turistinės kelionės sutartys sudarytos iki 2020 m. kovo 16 d. ir kurios turėjo būti vykdomos nuo 2020 m. vasario 1 d.) už kurias paskolos gavėjas turi grąžinti lėšas turistams, nes turistai atsisakė kuponų už neįvykusias turistines keliones turizmo įstatymo nustatytomis sąlygomis: organizuotų turistinių kelionių sutarčių numeriai, jų sudarymo data, kelionių organizatoriaus grąžintinos sumos, kiekvienos neįvykusios kelionės datos (buvusios pradinėse organizuotų turistinių kelionių sutartyse) ir kelionės kryptys (nurodoma šalis ir miestas).

 

Sąlygos

Pildyti paraišką

Pildymo instrukcija

Kontaktai:

paskolosturizmui@invega.lt

+3705 2107510

+370 61267141

+370 61499029

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-10-06