Kodėl naudinga?

Paskolos turizmo paslaugų teikėjams – tai paskolos, kurių tikslas – mažinti COVID-19 pandemijos poveikį turizmo verslui, suteikiant finansavimą paskolų forma kelionių organizatoriams jų atsiskaitymui su turistais už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias keliones ir apgyvendinimo paslaugų teikėjų, teikiančių klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas, bei viešojo maitinimo paslaugas teikiančių verslo subjektų būtinosioms išlaidoms finansuoti.

Kas gali kreiptis dėl paskolos?

Paskola skiriama atsiskaityti su turistais už dėl pandemijos metu neįvykusias organizuotas turistines keliones. Paskolą galite gauti, jei:

 • Esate SVV ar didelė įmonė
 • Turite galiojantį kelionių organizatoriaus pažymėjimą, kuris galioja ne trumpiau nei 30 dienų po paraiškos dėl paskolos gavimo pateikimo dienos
 • Paraiškos pateikimo dieną nesate sunkumus patirianti įmonė ar jums nėra pradėtos bankroto procedūros
 • Registrų centrui esate pateikęs praėjusių metų finansinių ataskaitų rinkinį. Turi būti pateiktos jūsų ir kitų įmonės grupės įmonių (jei galioja), kuriai priklauso paskolos gavėjas, ataskaitos.

Kiek?

 • iki 15 mln. Eur kelionių organizatoriams atsiskaityti su turistais už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias keliones

Maksimali paskolos suma: 3 mln. Eur

Sutartis pasirašoma ne vėliau kaip 2020 gruodžio 31 d. ir išmokama ne vėliau kaip 2021 birželio 30 d.

Kaip veikia?

Norėdami gauti paskolą turite užpildyti:

  • SVV subjekto statuso deklaraciją

  išskyrus atvejį, kai paskolos gavėjas patvirtina, kad yra didelė įmonė. Jei pareiškėjas – didelė įmonė, užtenka pateikti įmonės vadovo pasirašytą raštą dėl didelės įmonės statuso

  • Darbo užmokesčio žiniaraščius*
  • Paskolos gavėjo akcininkų struktūrą
  • Verslo planą, kuriame trumpai aprašytas vykdomas verslas, esama ir prognozuojama finansinė būklė
  • Pinigų srautų istoriniai ir prognozuojami duomenys (.xls forma)
  • Informaciją (sąrašą) apie neįvykdytas turistines keliones: organizuotų turistinių kelionių sutarčių numeriai, jų sudarymo data, kelionių organizatoriaus grąžintinos sumos, kiekvienos neįvykusios kelionės datos (buvusios pradinėse organizuotų turistinių kelionių sutartyse) ir kelionės kryptys (šalis ir miestas);
  • Siūlymas dėl paskolos užtikrinimo priemonių paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą**

   

 • * nurodyti dokumentai teikiami tuo atveju, kai paskolos gavėjas pageidauja, kad maksimali galima paskolos suma būtų skaičiuojama pagal dvigubą paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio su mokesčiais sumą. Daugiau – priemonės apraše.
 • ** Paskolos daliai, viršijančiai 1 mln. Eur sumą, taikomos paskolos užtikrinimo priemonės, apie kurias daugiau – priemonės apraše.

Paskolos terminas – 72 mėn.

Paskola gali būti suteikta ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.

Sąlygos

Pildyti paraišką

Pildymo instrukcija

Kontaktai:

paskolosturizmui@invega.lt

+3705 2107510

+370 61267141

+370 61499029

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-07-28