Pasidalintos rizikos paskolos – tai finansinė priemonė, pagal kurią teikiamos iki 4,779 mln. Eur paskolos investicijoms, apyvartinėms lėšoms papildyti, jei dėl tokio finansavimo plečiama smulkiojo ir vidutinio (SVV) subjekto veikla. Teikiant tokią paskolą bankai turi prisidėti bent 50 proc. savo lėšų. Jei projektas ir ūkio subjektas atitinka nustatytus reikalavimus, imdamos paskolas įmonės gali pasinaudoti ir INVEGA garantijomis. Šias paskolas teikia Šiaulių bankas, SEB bankas, „Swedbank“ bankas. Priemonei skirta 110 mln. Eur Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų. Daugiau informacijos sužinokite kreipiantis į paskolas išduodančius bankus:

www.sb.lt

www.seb.lt

www.swedbank.lt

Kontaktai:

+370 5 210 1471

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-03-18