Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“) kviečia teikti prašymus dėl skatinamosios finansinės priemonės „Alternatyva“ (toliau – Priemonė).

Pagrindiniai priemonės tikslai:

  • suteikti galimybę smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (toliau – SVV) gauti reikiamą finansavimą verslui per alternatyvaus finansavimo teikėjus;
  • skatinti alternatyvios skolinimo rinkos plėtrą

 

Priemonės įgyvendinimo sąlygų aprašas.

Dėmesio: Tuo atveju, jei kartu su prašymu pateikiami fizinių asmenų duomenys, prašome pateikti šių fizinių asmenų sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo. Sutikimo formą rasite čia.

Tipinė sutartis su finansų tarpininku dėl Priemonės įgyvendinimo.

Priedai: 

Mokėjimo prašymas.

Informacija apie priimtus sprendimus dėl paskolų suteikimo.

Ataskaita apie suteiktas paskolas pagal priemonę.

Ataskaita apie Finansų tarpininko tinkamumo reikalavimų laikymąsi.

 

Prašymų teikimo pradžia – 2020 m. balandžio 17 d.

Prašymų teikimo pabaiga – 2020 m. birželio 30 d. 24:00 val.*

* prašymų teikimas sustabdomas, kai yra paskolinamos visos Priemonės „Alternatyva“ lėšos

Prašymai teikiami elektroniniu paštu: alternatyva@invega.lt

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-07-14