Priemonė „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“  yra sustabdyta.

 

Prašymų teikimo pradžia – 2020 m. balandžio 14 d.

Prašymų teikimo pabaiga – tol, kol reikalavimus atitikusiems ir sutartis dėl Priemonės įgyvendinimo sudariusiems finansų tarpininkams išmokamos visos Priemonei skirtos lėšos, bet ne ilgiau kaip iki 2020-06-30

Prašymus teikti elektroniniu paštu: paskolosCOVID-19@invega.lt

Priemonės įgyvendinimo sąlygų aprašas ir kiti priemonės dokumentai yra čia.

Kita aktuali informacija:

Finansų tarpininkas kartu su prašymu dalyvauti priemonės įgyvendinime pateikia darbuotojų, apie kuriuos prašyme yra teikiama informacija (CV, pažymos ir pan.), pasirašytus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo. Sutikimai gali būti pasirašomi el. parašu, ar kitu finansų tarpininkui patogiu būdu.

Pagrindiniai finansų tarpininko dokumentai, kurie bus reikalingi sąskaitų ir reikalavimo teisių pagal paskolos sutartis įkeitimui pas notarą:

  1. Juridinio asmens įstatai (nuostatai, statutas);
  2. Pagal steigimo dokumentus privalomi valdymo organų (vadovo, valdybos, paskolų komitetų ir pan.) sprendimai dėl turto įkeitimo;
  3. Notarinis įgaliojimas (jei pasirašytų ne vadovas);
  4. Pažyma apie įkeičiamas sąskaitas (išduota įstaigos, kurioje yra atidaryta sąskaita).

 

Print Friendly, PDF & Email