Kodėl naudinga?

„Sutelktinės paskolos „Avietė“ (toliau – „Avietė“) sudaro sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams pasiskolinti per sutelktinio finansavimo platformas.

Kas gali kreiptis?

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, veikiantys Lietuvoje.

Kiek?

Iš viso „Avietės“ paskoloms finansuoti skirta 4,615 mln. EUR į INVEGOS fondą grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų.

Vienai paskolai gali būti skiriama ne daugiau kaip 25 000 eurų suma ir finansuojama ne daugiau kaip 40 proc. paskolos sumos. Paskola gali būti teikiama ne ilgesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui ir skirta tiek investicijoms, tiek apyvartiniam kapitalui finansuoti, išskyrus finansinių įsipareigojimų refinansavimą, finansinę veiklą ir gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą.

DĖMESIO! Dėl COVID-19 susidariusios situacijos papildomai (šalia esamų sąlygų) iki 2020-12-31 galima skolintis Avietės paskolas šiomis sąlygomis:

iš „Avietės“ lėšų leidžiama teikti paskolas, kurios gali būti iki 100% finansuojamos iš „Avietės“ lėšų, bet  ne daugiau kaip 25 tūkst. Eur, o per 6 mėn. laikotarpį gali būti išduota ne daugiau kaip 2 paskolos, maksimali paskolos trukmė – iki 12 mėn.

 

Kaip veikia?

„Avietės“ paskolos teikiamos per sutelktines finansavimo platformas. Bendradarbiavimo sutartis pasirašę finansų tarpininkai atrinks priemonės „Avietė“ sąlygas atitinkančius verslo projektus, kurie būtų finansuojami sutelktinio finansavimo lėšomis, kurias sudarytų priemonės „Avietė“ lėšos ir kitų finansuotojų lėšos. Finansų tarpininkų skaičius neribojamas, todėl sutartys su finansų tarpininkais gali būti sudaromos viso priemonės „Avietė“ įgyvendinimo metu, kol bus panaudotos visos priemonei „Avietė“ skirtos lėšos.

Šiuo metu priemonės sąlygomis ir galimybėmis galite pasidomėti sutelktinio finansavimo platformojeFinBee.

Informacija potencialiems finansų tarpininkams

Tapti priemonės partneriais kviečiami visi Lietuvos Respublikoje veikiantys sutelktinio finansavimo platformų operatoriai, įrašyti į viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą.

Kiekvienas prašymą pateikęs ir bendradarbiavimo sutartį su „Invega“ sudaręs sutelktinės finansavimo platformos operatorius turės galimybę pagal poreikį naudoti „Avietės“ lėšas priemonės sąlygas atitinkantiems verslo projektams finansuoti paskolų forma.

Prašymą tapti „Avietės“ finansų tarpininku galima rasti čia. Detalią priemonės įgyvendinimo techninę specifikaciją galima rasti čia. Prašymus tapti finansų tarpininku sutelktinių platformų operatoriai gali teikti visu priemonės įgyvendinimo laikotarpiu.

Priemonės „Sutelktinės paskolos „Avietė“ papildomų sąlygų viešo aptarimo metu gautas pastabas galima rasti čia.

Prašymą su priedais ir techninėje užduotyje nurodytų reikalavimų atitikimą patvirtinančiais dokumentais, pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu, prašome siųsti el. paštu  aviete@invega.lt, arba pasirašytus raštu – registruotu paštu „Invegos“ buveinės adresu: Konstitucijos pr. 7 (16 aukštas), 09308 Vilnius.

Kontaktai:
aviete@invega.lt

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-04-06