Pasirink ES investicijų priemonę

Aš galiu gauti finansavimą verslo idėjai įgyvendinti, jei:

1.      Esu smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV)  subjektas:  labai maža, maža arba vidutinė įmonė ar verslininkas (fizinis asmuo, užsiimantis ūkine komercine veikla).

2.      Mano veikla nėra susijusi su šiomis ūkio sritimis:

  • žuvininkystės ir akvakultūros sektoriumi;
  • žemės ūkio produktų pagrindine gamyba;
  • su eksportu susijusia veikla trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, konkrečiai, tiesiogiai susijusią su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla, arba kitoms einamosioms išlaidoms, susijusioms su eksporto veikla;
  • anglies sektoriumi;
  • krovininio kelių transporto priemonių įsigijimu, kai įmonė užsiima krovinių transportavimu keliais samdos pagrindais arba už atlygį;
  • kt.

3.      Mano įmonė nepatiria sunkumų.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-11-12