Individualios garantijos

Kreipiantis dėl kredito neretai susiduriama su kredito įstaigai nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema. Šiuo atveju „Invega“ garantuoja kredito dalies grąžinimą iki 80 proc. sumos, o likusi dalis padengiama finansinės paramos ėmėjo pasiūlytais užstatais. Eksporto garantijos atveju, INVEGOS atsakomybės limitas (garantijos dydis) gali būti iki 90 proc. atidėtųjų mokėjimų sumos.

Garantija taip pat galima pasinaudoti imant ir bet kurią „Invegos“ administruojamą paskolų priemonę. Dėl finansavimo su „Invegos“ garantija galima kreiptis į artimiausią kredito įstaigą.

Portfelinės garantijos

Priemonė skirta paskatinti SVV kreditavimą, garantuojant 80 proc. kredito sumos ir taip sumažinant SVV subjektams kliūtis gauti finansavimą, kai trūksta užstato. Portfelines garantijas galima užsitikrinti banke, kuris turi sudaręs nustatyto dydžio paskolų portfelį ir į jį gali įtraukti iki 80 % paskolos dydžio garantiją. Sprendimų priėmimas dėl garantijos įtraukimo ar išmokos mokėjimo vyksta banke.

Paskolos

„Invega“ administruoja įvairias ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas priemones, tarp kurių yra lengvatinių paskolų teikimas verslo pradžiai ar paskolos verslo plėtrai:

  • Verslumo skatinimo fondas 2014–2020 – tai lengvatinės paskolos iki 25 000 Eur, skirtos verslo pradžiai. Imant paskolą, galima gauti ir „Invegos“ garantiją, pasinaudoti priemone „Subsidijos verslo pradžiai“;
  • Atviras kreditų fondas 2 – tai lengvatinės paskolos iki 600 000 Eur. Paskolos gali būti skirtos tiek verslo pradžiai, tiek verslo plėtrai. Imant paskolą, galima gauti „Invegos“ garantiją bei,  pasinaudojus priemone „Dalinis palūkanų kompensavimas“, atgauti iki 95 proc. faktiškai sumokėtų palūkanų sumos.
  • Pasidalytos rizikos paskolos – paskolos, pagrįstos skolinimo principu pagal 45/55 rizikos pasidalinimo proporciją: teikiant finansavimą, finansų įstaiga prie 45 proc. paskolos/kredito linijos dalies suteiktos „Invega“ lėšomis, prisideda 55 proc. savo nuosavų lėšų suma. Maksimalus vienos paskolos dydis – 4 mln. eurų. Imant paskolą, galima gauti „Invegos“ garantiją bei,  pasinaudojus priemone „Dalinis palūkanų kompensavimas“, atgauti iki 50 proc. faktiškai sumokėtų palūkanų sumos.

Rizikos kapitalo investicijos

Rizikos kapitalo investicijos – tai alternatyvus verslo finansavimo šaltinis investicijų į nuosavą įmonių kapitalą forma. Tokios investicijos paprastai atliekamos į novatoriškas įmones, pasižyminčias didelio augimo ir plėtros galimybėmis. Skirtingai nei skolinantis iš bankų, kur už gautas lėšas mokamos palūkanos, rizikos kapitalo fondas nusiperka dalį įmonės akcijų ir uždirba iš dividendų ir (arba) pardavęs tas akcijas vėliau. Rizikos kapitalo investuotojas paprastai aktyviai dalyvauja įmonės, į kurią investavo, veikloje ir savo žiniomis, ryšiais bei patirtimi prisideda prie įmonės plėtros.

Šiuo metu įgyvendinamos rizikos kapitalo priemonės:

  • Baltijos inovacijų fondas – rizikos kapitalo fondas, veikiantis Baltijos šalių lygiu. Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės gali kreiptis į šiuos rizikos kapitalo fondų valdytojus: BaltCap, Livonia Partners, BPM Mezzanine ir Karma Ventures.
  • Ankstyvos stadijos ir plėtros fondas I – skirtas skatinti mokslo ir studijų institucijose generuojamų idėjų perdavimą verslui (komercializavimą) bei užtikrinti lengvesnį kapitalo pasiekiamumą labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kuriančioms produktus aukštųjų technologijų sektoriuose. Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės gali kreiptis į šį rizikos kapitalo fondo valdytoją: Open Circle Capital.
  • Ko-investicinis fondas – skirtas vystyti Lietuvos rizikos kapitalo rinką, auginti naujus rizikos kapitalo rinkos dalyvius ir tokiu būdu suteikti platesnį kapitalo prieinamumą naujoms perspektyvioms Lietuvos įmonėms, turinčioms ribotas galimybes pasinaudoti bankų siūlomomis verslo finansavimo priemonėmis. Labai mažos ir mažos įmonės, veikiančios ne ilgiau kaip 5 metus po jų registracijos datos ir privatūs investuotojai gali kreiptis į šį rizikos kapitalo fondo valdytoją: UAB „Kofinansavimas“.
  • Ko-investicinis fondas II – skirtas vystyti Lietuvos rizikos kapitalo rinką, auginti naujus rizikos kapitalo rinkos dalyvius. Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės ir privatūs investuotojai gali kreiptis į šį rizikos kapitalo fondo valdytoją: UAB „Kofinansavimas“.

Subisidijos

„Invega“ siūlo visuotinės dotacijos priemones, kuriomis siekiama palengvinti paskolų gavėjų įsitvirtinimą rinkoje, ypač pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje, kompensuojamos palūkanos, dalis darbo užmokesčio išlaidų, o taip pat darbuotojų mokymo ir konsultacijų išlaidos.

 

Europos Sąjungos investicijų priemonių pasirinkimo įrankis: www.esgalimybes.lt

Tai tinklapis, kurio tikslas – palengvinti verslo subjektams informacijos paiešką apie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos paskelbtus galiojančius kvietimus ir taip tobulinti komunikaciją ir informacijos sklaidą apie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamas ES investicijas. Vos kelių mygtukų paspaudimų sužinokite apie jums siūlomas finansavimo priemones.

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-11-12