Priemonė Kreiptis į finansinį tarpininką Kontaktai
Telefonas Elektroninis paštas
Garantijos Palankiausia kredito įstaiga (bankas, kredito unija ar lizingo bendrovė) +37052107510   info@invega.lt
Verslumo skatinimo fondo paskola (VSF)

Verslumo skatinimo 2014-2020 paskola (VSF2)

Dėl konkrečios paskolos kreipkitės į kredito unijas, jų kontaktus galite rasti nuspaudę šią nuorodą. Bendros informacijos dėl labai mažų paskolų kreipkitės į Lietuvos centrinę kredito uniją arba INVEGA nurodytais kontaktais Nemokamai

+37080011211

+37037200454

VSF, VSF2 – +37052113569

verslumas@lku.lt

vsf@invega.lt

verslumas@lku.lt,www.lku.lt.

vsf2@invega.lt

AKF paskola, AKF2 paskola  

UAB Medicinos bankas

AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

+37052113565

+3705278 0501

 akf@invega.lt

akf2@invega.lt

Pasidalintos rizikos paskolos www.sb.lt

www.swedbank.lt

+37052101471 prp@invega.lt
Portfelinės garantijos paskoloms AB Šiaulių bankas

UAB Medicinos bankas

AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

AB bankas „Swedbank“

+37052101471 pgp@invega.lt
Portfelinės garantijos lizingui SIA „UniCredit Leasing Lietuvos filialas“

AB Šiaulių bankas

+37052101471 pgl@invega.lt
Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams AB Šiaulių bankas +37052780501 info@invega.lt
Rizikos kapitalo investicijos Fondų valdytojus +37052100601
equity@invega.lt
Dalinis palūkanų kompensavimas INVEGA +37052106391 dpk2@invega.lt
Subsidijos verslo pradžiai INVEGA +37052107513 svp@invega.lt
Expo konsultantas LT INVEGA +37052780375 expo@invega.lt
Eco konsultantas LT INVEGA +37052780375 eco@invega.lt
Darbuotojų mokymų kompensavimas INVEGA +37052113568 mokymai@invega.lt
Sutelktinės paskolos „Avietė“ Sutelktinio finansavimo platforma „Finbee“
INVEGA
+37052199529

+37052780501

aviete@invega.lt
Verslo konsultantas LT INVEGA +37052780375 verslokonsultacijos@invega.lt
Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-01-14