INVEGA vykdo nuolatinę ir kryptingą korupcijos ir sukčiavimo prevencijos politiką ir siekia užtikrinti skaidrią ir veiksmingą INVEGOS darbuotojų veiklą.

Šioje pranešimų skiltyje Jūs galite pateikti informaciją apie INVEGOS darbuotojų neteisėtus veiksmus – apie korupciją ar veikas, turinčias korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių. Taip pat galite parašyti ir apie taisytinas teikiamų paslaugų procedūras, kurios sudaro prielaidas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Pranešti galite skambindami (+370 5) 278 0373 arba užpildydami šią anketą. Pranešimas gali būti anoniminis. INVEGA, pranešime nurodytą informaciją, gali naudoti tik savo reikmėms – kaip korupcijos ir kitų neteisėtų veiksmų prevencijos priemonę. Už pranešimų vertinimą ir tyrimą yra atsakingas vidaus auditorius, pavaldus INVEGA stebėtojų tarybai.

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Jūsų pranešimas bus ištirtas INVEGOS Pranešimų nagrinėjimo ir tyrimų rezultatų teikimo tvarkoje, patvirtintoje INVEGOS generalinio direktoriaus 2020-09-28 d. įsakymu Nr. B-156, nustatyta tvarka ir terminais, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų terminą. Apie tyrimo rezultatus būsite informuotas Jūsų nurodytais kontaktais (jei pranešimas nebus anoniminis).

 

 

Taip pat informaciją apie neteisėtus veiksmus – apie korupciją ar veikas, turinčias korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, ar apie taisytinas valstybės institucijų teikiamų paslaugų procedūras, kurios sudaro prielaidas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi, galite pateikti STT šioje interneto svetainėje (http://www.stt.lt/ ).

Apie galimus neskaidrius ES struktūrinės paramos panaudojimo atvejus galite pranešti interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt adresu https://www.esinvesticijos.lt/lt/pranesimai-ir-korupcija.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-09-29