Pratęsiamas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Subsidijos verslo pradžiai“

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) tęsia kvietimo teikti paraiškas darbo užmokesčio išlaidų kompensacijai gauti pagal visuotinės dotacijos priemonę „Subsidijos verslo pradžiai“ terminą.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas numatomas iki 2020 m. rugsėjo 30 d., dotacijos sutartys galės būti pasirašomos iki 2020 m. gruodžio 31 d., o išlaidos apmokamos už ne vėliau nei iki 2023 m. rugsėjo 30 d. apskaičiuotą darbo užmokestį. Subsidijomis gali pasinaudoti finansinės priemonės „Verslumo skatinimas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ (toliau – VSF2) paskolų gavėjai.

„Iš viso nuo 2017 m. vidurio, t. y. kai pirmą kartą buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal šią priemonę, iki šios dienos buvo gauta 380 paraiškų, iš kurių priimti 324 teigiami sprendimai už daugiau nei 3 mln. Eur Europos socialinio fondo lėšų. Tai rodo, kad priemonė tikrai verslui reikalinga, nes jos dėka yra įdarbinami žmonės, kuriamos darbo vietos, mažoms įmonėms mažinama darbo vietos kaina“, – sako Kęstutis Motiejūnas, INVEGA generalinis direktorius.

Darbo užmokesčio išlaidų kompensaciją VSF2 paskolų gavėjai gali gauti įdarbinę darbuotojus pagal darbo sutartį. Priemone „Subsidijos verslo pradžiai“ gali pasinaudoti labai mažos, mažos įmonės bei fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka SVV subjekto statusą ir yra VSF2 paskolų gavėjai, pateikę paraišką per el. platformą https://paraiskos.invega.lt.

Skaičiuojant subsidiją verslo pradžiai, darbuotojo(-ų) darbo užmokesčio dalies išlaidoms kompensuoti taikomas 1 mėnesio fiksuotasis 498,48 Eur įkainis. Jei paskolos gavėjas priklauso prioritetinei grupei, jam kas mėnesį bus kompensuojama 75 proc. fiksuotojo įkainio, neprioritetinei – 50 proc.  Didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma negali būti didesnė nei 50 procentų faktiškai išduotos ir panaudotos paskolos lėšų sumos. Svarbu atkreipti dėmesį, kad darbuotojui mokamo darbo užmokesčio suma iki mokesčių (bruto) negali būti mažesnė už minimaliąją (555 Eur.) mėnesinę algą. Ilgiausias galimas kompensacijos laikotarpis – 12 mėnesių nuo kompensacijos laikotarpio pradžios.

Anot K. Motiejūno, su sunkumais darbo rinkoje ar organizuojant savo verslą susiduriančios asmenų grupės, t. y. ne mažiau kaip 6 mėn. užimtumo tarnyboje registruoti bedarbiai, neįgalieji, asmenys iki 29 metų, vyresni negu 54 metų asmenys, moterys, tie, kurie kuria ir (ar) kurs „žaliąsias“ darbo vietas, turi galimybę gauti didžiausią leistiną kompensaciją nei kiti šiai prioritetinei asmenų grupei nepriklausantys asmenys. Taip siekiama, kad šių grupių atstovai drąsiau užsiimtų ar vystytų jau pradėtą verslą ir kurtų darbo vietas.

Informacija apie kvietimą, dokumentų sąrašas bei informacija apie planuojamus skelbti kvietimus pateikiama interneto svetainėse www.invega.lt ir www.esinvesticijos.lt.

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 07.3.3-IVG-T-428 „Subsidijos verslo pradžiai“

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-08-14