Pratęsiamas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 07.3.3-IVG–T-428 „Subsidijos verslo pradžiai“. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2022 liepos 31 dienos.
Priemone siekama sudaryti papildomas finansines paskatas paskolu, pagal finansinę priemonę „Verslumo skatinimas 2014–2020“ gavėjams, siekiant palengvinti jų įsitvirtinimą rinkoje pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje ir paskatinti kurti naujas darbo vietas bei išlaikyti esamas.

Paraiška ir jos priedai turi būti pateikti tiesiogiai adresu https://paraiskos.invega.lt.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-11-29