Kvietimas teikti paraiškas sustabdytas.

Pažyma apie išeitines išmokas
Pildoma tik tuo atveju, jei darbuotojas buvo atleistas ir jam buvo išmokėta išeitinė kompensacija. Teikiamas 1 egzempliorius, aprašo 5 priedas, pasirašo pareiškėjas ir jo buhalteris.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-01-12