Rizikos kapitalas – tai alternatyvus verslo finansavimo šaltinis investicijų į nuosavą įmonių kapitalą forma. Tokios investicijos paprastai atliekamos į novatoriškas įmones, pasižyminčias didelio augimo ir plėtros galimybėmis.

Skirtingai nei skolinantis iš bankų, kur už gautas lėšas mokamos palūkanos, rizikos kapitalo fondas nusiperka dalį įmonės akcijų ir uždirba iš dividendų ir (arba) pardavęs tas akcijas vėliau. Rizikos kapitalo investuotojas paprastai aktyviai dalyvauja įmonės, į kurią investavo, veikloje ir savo žiniomis, ryšiais bei patirtimi prisideda prie įmonės plėtros.

Šiuo metu įgyvendinamos rizikos kapitalo priemonės:

Gynybos investicijų fondas

Gynybos investicijų fondas investuos į inovatyvias gynybos ir saugumo srities įmones. Rizikos kapitalo investicijomis bus skatinami kurtis inovatyvių idėjų turintys nauji verslai ir padedama augti jau veikiančioms įmonėms, kurios Lietuvos rinkai jau pristatė su gynyba ir saugumu susijusius savo produktus ar paslaugas.

Baltijos inovacijų fondas

Baltijos inovacijų fondą skirtas paskatinti trijų Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) rizikos kapitalo rinkų vystymąsi. Baltijos inovacijų fondo investicijos yra ir bus orientuotos į Baltijos regione veikiančias ir didelį augimo potencialą turinčias įmones.

Įmonės gali kreiptis į šiuos rizikos kapitalo fondų valdytojus: Livonia PartnersBPM MezzanineKarma Ventures, INVL, BaltCap Growth Fund ir BaltCap Private Equity Fund II

Ko-investicinis fondas

Ko-investicinis fondas skirtas vystyti Lietuvos rizikos kapitalo rinką, auginti naujus rizikos kapitalo rinkos dalyvius ir tokiu būdu suteikti platesnį kapitalo prieinamumą naujoms perspektyvioms Lietuvos įmonėms, turinčioms ribotas galimybes pasinaudoti bankų siūlomomis verslo finansavimo priemonėmis.

Įmonės gali kreiptis į šiuos rizikos kapitalo fondų valdytojus: UAB „Kofinansavimas“.

Ko-investicinis fondas II

Ko-investicinis fondas II skirtas vystyti Lietuvos rizikos kapitalo rinką, auginti naujus rizikos kapitalo rinkos dalyvius ir tokiu būdu suteikti platesnį kapitalo prieinamumą naujoms perspektyvioms Lietuvos įmonėms, turinčioms ribotas galimybes pasinaudoti bankų siūlomomis verslo finansavimo priemonėmis.

Įmonės gali kreiptis į šiuos rizikos kapitalo fondų valdytojus: UAB „Kofinansavimas“.

Ko-investicinis fondas MTEPI

Fondas skirtas skatinti mokslo ir studijų institucijose generuojamų idėjų perdavimą verslui (komercializavimą), įgyvendinant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (toliau – MTEPI) veiklas.

Įmonės gali kreiptis į šiuos rizikos kapitalo fondų valdytojus: UAB „Kofinansavimas“.

Ko-investicinis fondas susisiekimui

Šia finansine priemone siekiama paskatinti MVĮ, kuriančių mobilumo paslaugas ir produktus, intelektines transporto sistemas (ITS) ir inovatyvias transporto technologijas, mažinančių transporto sukuriamą CO2 emisiją, atsiradimą.

Įmonės gali kreiptis į šiuos rizikos kapitalo fondų valdytojus: UAB „Kofinansavimas“.

Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas I

Finansinė priemonė „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas I“ skirta skatinti mokslo ir studijų institucijose generuojamų idėjų perdavimą verslui (komercializavimą) bei užtikrinti lengvesnį kapitalo pasiekiamumą labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kuriančioms produktus aukštųjų technologijų sektoriuose.

Įmonės gali kreiptis į šiuos rizikos kapitalo fondų valdytojus: Open Circle Capital.

Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas II

Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas II skirtas investuoti į novatoriškų didelio augimo ankstyvojo plėtros etapo diversifikuotą labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, vykdančių arba planuojančių vykdyti mokslinių tyrimų ir plėtros bei inovacijų veiklą sumanios specializacijos prioritetiniuose sektoriuose, portfelį.

Įmonės gali kreiptis į šiuos rizikos kapitalo fondų valdytojus: Iron Wolf Capital.

Plėtros fondas I

Plėtros fondas I skirtas teikti kapitalą diversifikuoto labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, siekiančių patekti į naujas rinkas arba sektorius ar kurti naujus produktus bei kitaip realizuoti plėtros planus, portfelio vystymui.

Įmonės gali kreiptis į šiuos rizikos kapitalo fondų valdytojus: Practica Capital.

Plėtros fondas II

Plėtros fondas II skirtas teikti kapitalą diversifikuoto labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, siekiančių patekti į naujas rinkas arba sektorius, kurti naujus produktus arba kitaip realizuoti plėtros planus, portfelio vystymui. Šia finansine priemone siekiame padidinti labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms skirto finansavimo pasiūlą ir sumažinti šiuo metu rinkoje esantį alternatyvaus finansavimo trūkumą.

Įmonės gali kreiptis į šiuos rizikos kapitalo fondų valdytojus: LcX Opportunity Fund.

Verslo angelų fondas II

Fondas skirtas finansuoti diversifikuotą bendrų investicijų su verslo angelais ir kitais privačiais investuotojais portfelį, investuojant nuo parengiamojo iki plėtros etapo.

Įmonės gali kreiptis į šiuos rizikos kapitalo fondų valdytojus: UAB  „Verslo angelų fondo valdymas“

Kitos rizikos kapitalo priemonės šiuo metu dar yra kuriamos, todėl investavimo į įmones neįgyvendina.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-12-29