Kodėl naudinga?

„Akceleravimo fondas“ yra įgyvendinamas per fondų fondą „Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo”, kurio valdytoja yra „Invega“, o steigėjos – Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su Finansų ministerija ir „Invega“. Verslo finansavimo fondas finansuojamas ES fondų lėšomis pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą Lietuvoje.

Akceleravimo fondai,  skirti investuoti į labai mažas ir mažas įmones (MĮ) ir teikti joms mentorystės, mokymų ir konsultavimų paslaugas.

Iš viso šiuo metu pagal priemonę „Akceleravimo fondas“ veikia 2 akceleravimo fondai ir 2 ankstyvosios stadijos rizikos kapitalo fondai.

„Startup Wise Guys“ komanda valdo:

  • priešankstyvosios stadijos rizikos kapitalo fondą „Wise Guys Pre-seed Fund I“, kuris apmokys, suteiks besikuriančioms įmonėms verslo plėtojimo žinių ir vėliau į jas investuos,  ir
  • ankstyvosios stadijos fondą „Wise Guys Seed Fund I“, kuris ko-investuos į jaunas įmones ankstyvojoje jų stadijoje.

„70 Ventures“ komanda valdo:

  • Priešankstyvosios stadijos rizikos kapitalo fondą „70 Ventures Accel“, kuris apmokys, suteiks besikuriančioms įmonėms verslo plėtojimo žinių ir vėliau į jas investuos, ir
  • ankstyvosios stadijos fondą „70 Ventures Seed“, kuris finansuos jaunas įmones vėlesniuose jų vystymosi etapuose.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos ir mažos įmonės.

Kiek?

Preliminarus priemonei skiriamas finansavimas – 13,47 mln. eurų, finansuojamų iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF).
Planuojamas ankstyvosios stadijos fondo „Wise Guys Seed Fund I“ dydis 2,9 mln. eurų, iš kurių 2,02 mln. eurų sudaro viešojo sektoriaus lėšos, o likusi dalis – „Startup Wise Guys“ komandos ir privačių investuotojų lėšos.

Kaip veikia?

Informaciją apie fondą galite rasti „Startup Wise Guys“ internetinėje svetainėje https://startupwiseguys.com/

ir https://www.70ventures.com/ internetinėje svetainėje.

 

Kontaktai:
akceleravimas@invega.lt
+370 5 278 0501

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-05-06