Kodėl naudinga?

„Akceleravimo fondas“ yra įgyvendinamas per fondų fondą „Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo”, kurio valdytoja yra „Invega“, o steigėjos – Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su Finansų ministerija ir „Invega“. Verslo finansavimo fondas finansuojamas ES fondų lėšomis pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą Lietuvoje.

Akceleravimo fondai yra skirti investuoti į labai mažas ir mažas įmones (MĮ) ir teikti joms mentorystės, mokymų ir konsultavimų paslaugas.

Iš viso šiuo metu pagal priemonę „Akceleravimo fondas“ veikia 2 akceleravimo fondai ir 2 ankstyvosios stadijos rizikos kapitalo fondai.

„Startup Wise Guys“ komanda valdo:

  • priešankstyvosios stadijos rizikos kapitalo fondą „Wise Guys Pre-seed Fund I“, kuris apmoko, suteikia besikuriančioms įmonėms verslo plėtojimo žinių ir vėliau į jas investuoja,  ir
  • ankstyvosios stadijos fondą „Wise Guys Seed Fund I“, kuris ko-investuoja į jaunas įmones ankstyvojoje jų stadijoje.

„70 Ventures“ komanda valdo:

  • Priešankstyvosios stadijos rizikos kapitalo fondą „70 Ventures Accel“, kuris apmoko, suteikia besikuriančioms įmonėms verslo plėtojimo žinių ir vėliau į jas investuoja, ir
  • ankstyvosios stadijos fondą „70 Ventures Seed“, kuris finansuoja jaunas įmones vėlesniuose jų vystymosi etapuose.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos ir mažos įmonės.

Kiek?

Akceleravimo fondui skirtas 13,47 mln. eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF). Kartu su priemonės įgyvendintojų ir privačių investuotojų skirtomis lėšomis fondo dydis siekia 16,36 mln. eurų.

Kaip veikia?

Informaciją apie fondus galite rasti internetinėse svetainėse:

https://startupwiseguys.com/

https://www.70ventures.com/

 

Kontaktai:
akceleravimas@invega.lt
+370 5 278 0501

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-11-10