Rizikos kapitalo finansinės priemonės „Akceleravimo fondas“ valdytojų atranka – kvietimo teikti paraiškas nuoroda: 2018/BFF/AF

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega”) kviečia potencialius fondų valdytojus teikti paraiškas valdyti naują Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rizikos kapitalo priemonę „Akceleravimo fondas“.

Naująją finansinę priemonę „Akceleravimo fondas“ įgyvendins „Invega“, kuri atrinks 2 fondų valdytojus, kurių kiekvienas įsteigs po du rizikos kapitalo fondus (akceleravimo ir ankstyvosios stadijos).

Paraiškų teikimas

Akceleravimo fondo valdytojų atrankos dokumentuose (angl. Call for expression of interest) yra visa su paraiškų pateikimu susijusi informacija. Visus Akceleravimo fondo valdytojų atrankos dokumentuose nurodytus dokumentus ir informaciją „Invegai“ reikia pateikti atrankos dokumentuose nurodytais būdais.

Jeigu turite papildomų klausimų, prašome pateikti juos el. paštu akceleravimas@invega.lt atrankos dokumentuose nurodytais terminais. Klausimai gali būti teikiami tiek lietuvių, tiek ir anglų kalbomis. Atsakymai į klausimus bus pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis „Invegos“ svetainės skiltyje http://invega.lt/lt/duk/akceleravimo-fondas/.

Kiekvieną paraišką pateikusį asmenį apie tolesnius „Invegos“ planuojamus veiksmus ir sprendimus informuosime asmeniškai.

Pagrindiniai terminai, susiję su kvietimu teikti paraiškas

Terminas, iki kada pareiškėjai gali prašyti, kad „Invega“ pateiktų paaiškinimus dėl šio kvietimo teikti paraiškas ir kiekvienam fondui taikomų sąlygų: 2018 m. gegužės 3 d. (imtinai)

Terminas, iki kada paskelbiami atsakymai į susijusius prašymus pateikti paaiškinimą ir gautus per nustatytą terminą: 2018 m. gegužės 10 d. (imtinai)

Terminas, iki kada turi būti pateiktos paraiškos: 2018 m. gegužės 17 d. (imtinai)

Į trumpąjį sąrašą įtraukto (-ų) pareiškėjo (-ų) kvietimas pristatyti ir atsakyti į klausimus apie savo verslo planus: iki 2018 m. liepos 5 d.

Apie finansinę priemonę „Akceleravimo fondas“

Nauja priemone bus siekiama skatinti labai mažų ir mažų įmonių (MĮ) augimą, kelti šalies verslumo lygį, kurti rizikos kapitalo investavimui palankią aplinką Lietuvoje.

Ši priemonė bus įgyvendinama iš „Verslo finansavimo fondo, finansuojamo iš Europos regioninės plėtros fondo“ (Verslo finansavimo fondas) lėšų. Iš „Invegos“ atrinktų Akceleravimo fondo valdytojų taip pat bus tikimasi, kad jie pritrauks papildomo finansavimo iš nepriklausomų privačių investuotojų.

Verslo finansavimo fondas buvo įsteigtas 2016 m. balandžio 15 d. Ekonomikos ir inovacijų ir Finansų ministerijų bei „Invegos“.

Akceleravimo fondo valdytojų atrankos dokumentai LT, ENG*

Atsakomybės ribojimo pareiškimas LT, ENG*

*Atkreipiame dėmesį, kad, esant neatitikimui tarp Akceleravimo fondo valdytojų atrankos dokumentų anglų ir lietuvių kalbomis, pirmenybė teikiama dokumentui anglų kalba.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-01-02