Kodėl naudinga?

Finansinė priemonė „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas I“ skirta skatinti mokslo ir studijų institucijose generuojamų idėjų perdavimą verslui (komercializavimą) bei užtikrinti lengvesnį kapitalo pasiekiamumą labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kuriančioms produktus aukštųjų technologijų sektoriuose.

Priemonės įgyvendinimo metu labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms bus pasiūlyta ekspertų pagalba identifikuojant komercinį potencialą turinčias inovatyvias technologijų idėjas, finansavimas ir palaikymas jas įgyvendinant.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Kiek?

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ į šį rizikos kapitalo fondą skyrė 13,8 mln. eurų INVEGOS fondo grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų, o visas fondo dydis kartu su privačių investuotojų lėšomis siekia 20,13 mln. eurų.

Kaip veikia?

Informaciją apie fondą galite rasti Open Circle Capital internetinėje svetainėje http://opencirclecapital.lt/

Kontaktai:
equity@invega.lt
+370 5 278 0501

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-01-12