Kodėl naudinga?

Finansinė priemonė „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas I“ skirta skatinti mokslo ir studijų institucijose generuojamų idėjų perdavimą verslui (komercializavimą) bei užtikrinti lengvesnį kapitalo pasiekiamumą labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ), kuriančioms produktus aukštųjų technologijų sektoriuose.

Priemonės įgyvendinimo metu MVĮ yra siūloma ekspertų pagalba identifikuojant komercinį potencialą turinčias inovatyvias technologijų idėjas, finansavimas ir palaikymas jas įgyvendinant.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ).

Kiek?

Investicijų dydis į vieną įmonę – iki 3 mln. eurų.

INVEGA į šį rizikos kapitalo fondą skyrė 13,8 mln. eurų INVEGOS fondo grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų, o visas fondo dydis kartu su privačių investuotojų lėšomis siekia 20,13 mln. eurų.

Kaip veikia?

Įmonės pagal šią finansinę priemonę finansuojamos per įsteigtą rizikos kapitalo fondą „Open Circle Capital“. Fondo pagrindinė kryptis – investicijos, investicijų skatinimas į aukštųjų technologijų įmonių akcinį kapitalą pradinio augimo stadijoje.

Fondas orientuojasi į:

  • įmones, kurios kuria produktus aukštųjų technologijų sektoriuose ir taip įgyvendina naujausias, pažangiausias mokslo idėjas bei atlieka tyrimus ar taiko technologijas, kurioms sukurti reikia specialių žinių;
  • informacinių ir komunikacijos technologijų sritį ir ieško „SaaS“ (Startup as a service) sprendimų, programėlių bei įvairių debesijos kompiuterijos verslo modelių kūrėjų;
  • robotiką – į komponentų gamybos, logistikos, dronų, ketvirtajai pramonės revoliucijai priskiriamus startuolius;
  • aukštųjų technologijų rinką – medicinos, chemijos, puslaidininkių, optikos ir susijusių technologijų kūrėjų.

Dėl finansavimo galimybių kviečiame kreiptis tiesiogiai į „Open Circle Cpital“ el. paštu hello@opencirclecapital.lt.

Kontaktai:
equity@invega.lt
+370 5 278 0501

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-02-23