Pagrindiniai dokumentai:

Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas (nuo 2017–05–01)

EVRK 2 klasifikatorius

Įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašas

Priemonių, finansuojamų iš grįžusių ir grįšiančių lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašas

Bendrosios išimties reglamentas

Valstybės pagalbos schema

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2017-06-02