Kodėl naudinga?

Bendrai su verslo angelais investuojantis fondas skirtas finansuoti diversifikuotą bendrų investicijų su verslo angelais ir kitais privačiais investuotojais portfelį, investuojant nuo parengiamojo iki plėtros etapo.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ).

Kiek?

Bendrai su verslo angelais investuojantis fondas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF). Preliminarus valstybės skiriamas finansavimas – 10,23 mln. eurų. Maksimali vienos įmonės gaunama suma, skaičiuojant kartus su privačiu verslo angelų finansavimu, gali siekti iki 1,2 mln. eurų.

Kaip veikia?

MVĮ gali kreiptis į rizikos kapitalo fondą IISUTIB KŪB „Verslo angelų fondas II“, kurį valdo UAB  „Verslo angelų fondo valdymas“, sudaryta iš profesionalių investuotojų: Arvydo Strumskio, Daivos Rakauskaitės ir Jacek Blonski, dėl investicijų. MVĮ gali iš priemonės „Bendrai su verslo angelais investuojantis fondas“ pritraukti iki 600 tūkst. eurų dydžio finansavimą, kuris kombinuojamas kartu su verslo angelų investicija, kuri bendroje sumoje negalės būti mažesnės nei 50 proc. visos investicijos dydžio. Detalią informaciją apie šį fondą galite rasti: www.versloangelai.eu

Kontaktai:
info@mesinvest.lt
+370 5 249 7077

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-05-13