„Ko-investicinis fondas II“ – tai Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rizikos kapitalo priemonė, kurią valdo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“) kartu su dukterine įmone UAB „Kofinansavimas“ (Coinvest Capital) per 2017 m. viduryje įsteigtą komanditinę ūkinę bendriją „Koinvesticinis fondas“ (toliau – fondas). Fondo veikloje UAB „Kofinansavimas“ (Coinvest Capital) dalyvauja tikrojo nario teisėmis, o pati „Invega“ yra Fondo investuotojas – narys komanditorius, kurio įnašas į Fondą finansuojamas Verslo finansavimo fondo, finansuojamo iš Europos regioninės plėtros fondo, lėšomis.

Kodėl naudinga?

„Ko-investicinis fondas II“ skirtas vystyti Lietuvos rizikos kapitalo rinką, auginti naujus rizikos kapitalo rinkos dalyvius ir tokiu būdu suteikti platesnį kapitalo prieinamumą naujoms perspektyvioms Lietuvos įmonėms, turinčioms ribotas galimybes pasinaudoti bankų siūlomomis verslo finansavimo priemonėmis.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Kiek?

Investicijoms į labai mažas, mažas ir vidutines įmones Ekonomikos ir inovacijų ministerija skyrė 11,6 mln. eurų iš Verslo finansavimo fondo, finansuojamo iš Europos regioninės plėtros fondo, lėšų.

Kaip veikia?

„Ko-investicinis fondas II“ su privačiais investuotojais investuoja į nepaskirsčiusias pelno labai mažas, mažas ir vidutines įmones. Investicijos atliekamos tik į potencialiai gyvybingus projektus, galinčius sukurti numatytą investicijų grąžą ir užtikrinančius lengvai prognozuojamą pasitraukimą iš investicijų.

Privatūs investuotojai, kuriais gali būti rizikos kapitalo fondai arba ne mažiau kaip trijų verslo angelų komandos, yra investicijų iniciatoriai, galintys nuolat teikti pasiūlymus fondo valdytojui dėl investavimo į perspektyvias įmones.

Fondas įmonių, į kurias investuoja, valdyme dalyvauja kaip tylusis investuotojas. Tai numatyta kartu su privačiais investuotojais sudaromose akcininkų sutartyse, dėl kurių nuostatų kiekvienu atveju bus deramasi su privačiais investuotojais.

Jeigu esate privatus investuotojas ar tinkama finansuoti įmonė – daugiau informacijos pateikta UAB „Kofinansavimas“ (Coinvest Capital) internetinėje svetainėje http://www.koinvest.lt/

Priemonės „Ko-investicinis fondas II“ aprašymas

Kontaktai:
equity@invega.lt
+370 5 211 3569

info@coinvest.lt

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-03-03