„Ko-investicinis fondas MTEPI“ – tai Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rizikos kapitalo priemonė, kurią valdo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“) kartu su savo dukterine įmone UAB „Kofinansavimas“ per 2017 m. viduryje įsteigtą komanditinę ūkinę bendriją „Koinvesticinis fondas“ (toliau – fondas). Fondo veikloje UAB „Kofinansavimas“ dalyvauja tikrojo nario teisėmis, o pati „Invega“ yra Fondo investuotojas – narys komanditorius, kurio įnašas į Fondą finansuojamas Verslo finansavimo fondo lėšomis.

Kodėl naudinga?

Fondas skirtas skatinti mokslo ir studijų institucijose generuojamų idėjų perdavimą verslui (komercializavimą), įgyvendinant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (toliau – MTEPI) veiklas.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos ir mažos įmonės, kurios veikia arba ketina pradėti naują ekonominę veiklą sumaniosios specializacijos srityse ir įgyvendina MTEPI veiklas, bei kurių viena iš akcininkų yra arba investavimo metu taps mokslo ir studijų institucija.

Kiek?

Investicijoms į labai mažas ir mažas įmones Ekonomikos ir inovacijų ministerija 4 mln. eurų iš Verslo finansavimo fondo, finansuojamo iš Europos regioninės plėtros fondo, lėšų.

Kaip veikia?

Fondas kartu su privačiais investuotojais investuos į nepaskirsčiusias pelno labai mažas ir mažas įmones, veikiančias sumaniosios specializacijos srityse ir įgyvendinančias MTEPI veiklas, bei kurių viena iš akcininkų yra mokslo ir studijų institucija. Investicijos atliekamos tik į potencialiai gyvybingus projektus, galinčius sukurti numatytą investicijų grąžą ir užtikrinančius lengvai prognozuojamą pasitraukimą iš investicijų.

Privatūs investuotojai, kuriais gali būti rizikos kapitalo fondai arba ne mažiau kaip dviejų verslo angelų komanda, veikiantys kartu su mokslo ir studijų institucijomis, bus investicijų iniciatoriai, galintys nuolat teikti pasiūlymus fondo valdytojui dėl investavimo į perspektyvias įmones.

Fondas įmonių, į kurias investuos, valdyme dalyvaus kaip tylusis investuotojas. Tai bus numatyta kartu su privačiais investuotojais sudaromose akcininkų sutartyse, dėl kurių nuostatų kiekvienu atveju bus deramasi su privačiais investuotojais.

Jeigu esate privatus investuotojas ar tinkama finansuoti įmonė – daugiau informacijos pateikta UAB „Kofinansavimas“ internetinėje svetainėje http://www.koinvest.lt/

Pagrindinės priemonės sąlygos

Kontaktai:
equity@invega.lt
8 5 211 3569

info@koinvest.lt

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-10-03