Finansinė priemonė „Ko-investicinis fondas susisiekimui“ yra įgyvendinama iš Sanglaudos fondo lėšų. Priemonę valdo „Invega“ kartu su specialiai rizikos kapitalo fondų valdymui ir efektyviam įgyvendinimui įsteigta „Invegos“ patronuojamąja įmone UAB „Kofinansavimas“. Priemonė įgyvendinama per jau veikiančią komanditinę ūkinę bendriją „Koinvesticinis fondas“.

Kodėl naudinga?

Šia finansine priemone siekiama paskatinti MVĮ, kuriančių mobilumo paslaugas ir produktus, intelektines transporto sistemas (ITS) ir inovatyvias transporto technologijas, mažinančių transporto sukuriamą CO2 emisiją, atsiradimą.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ).

Kiek?

Investicijoms į labai mažas, mažas ir vidutines įmones Susisiekimo ministerija skyrė 4 mln. eurų iš Sanglaudos fondo lėšų.

Kaip veikia?

Ko-investicinis fondas kartu su privačiais investuotojais investuoja į nepaskirsčiusias pelno labai mažas, mažas ir vidutines įmones. Investicijos atliekamos tik į potencialiai gyvybingus projektus, galinčius sukurti numatytą investicijų grąžą ir užtikrinančius lengvai prognozuojamą pasitraukimą iš investicijų.

Privatūs investuotojai, kuriais gali būti rizikos kapitalo fondai arba ne mažiau kaip trijų verslo angelų komandos, yra investicijų iniciatoriai, galintys nuolat teikti pasiūlymus fondo valdytojui dėl investavimo į perspektyvias įmones.

Fondas įmonių, į kurias investuos, valdyme dalyvauja kaip tylusis investuotojas. Tai numatyta kartu su privačiais investuotojais sudaromose akcininkų sutartyse, dėl kurių nuostatų kiekvienu atveju bus deramasi su privačiais investuotojais.

Jeigu esate privatus investuotojas ar tinkama finansuoti įmonė – daugiau informacijos pateikta UAB „Kofinansavimas“ internetinėje svetainėje http://www.koinvest.lt/

Pagrindinės priemonės sąlygos

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-09-09