Kodėl naudinga?

Priemonės tikslas – investuoti į didelį augimo potencialą turinčias įmones, kuriančias ar diegiančias naujus produktus ar technologijas, ypatingą dėmesį skiriant verslams, kuriantiems, įsidiegusiems ar ketinantiems įsidiegti technologines ekoinovacijas, mažinančias neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), registruotos Lietuvos Respublikoje.

Kiek?

Maksimali investicijos suma – iki 1,6 mln. eurų.
Jei įmonė registruota Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestuose, fondo investicija negali viršyti 70 proc. Jei įmonė registruota ne Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestuose, maksimalus finansavimas – iki 80 proc.
Investicijoms Ekonomikos ir inovacijų ministerija skyrė 15 mln. eurų iš į INVEGOS fondą grįžusių ir grįšiančių lėšų.

Kaip veikia?

Investicijų iniciatoriai – privatūs investuotojai, kuriais gali būti rizikos kapitalo fondai arba ne mažiau kaip dviejų verslo angelų komandos. Jie gali nuolat teikti pasiūlymus priemonę „Ko-investicinis fondas“ valdančiam rizikos kapitalo fondui „CoInvest Capital“ dėl investavimo į perspektyvias įmones.

Fondas „CoInvest Capital“ investuoja kartu su rizikos kapitalo fondais ir verslo angelų grupėmis. Investicijos atliekamos į projektus, galinčius sukurti numatytą investicijų grąžą ir užtikrinančius lengvai prognozuojamą pasitraukimą iš investicijų.

Fondas „CoInvest Capital“ įmonių, į kurias investuos, valdyme dalyvauja kaip tylusis investuotojas.

Jeigu esate privatus investuotojas ar tinkama finansuoti įmonė – daugiau informacijos rasite http://www.koinvest.lt/.

„Ko-investicinis fondas“ – tai Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rizikos kapitalo priemonė, kurią valdo „Invega“ kartu su specialiai rizikos kapitalo fondų valdymui ir efektyviam įgyvendinimui įsteigta „Invegos“ patronuojamąja įmone UAB „Kofinansavimas“. Priemonė įgyvendinama per rizikos kapitalo fondą „Coinvest Capital“.

Sąlygos

Kontaktai:

info@coinvest.lt
equity@invega.lt
+370 5 211 3569

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-03-24