Ko-investicinis fondas – tai Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rizikos kapitalo priemonė, kurią valdo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“) kartu su savo dukterine įmone UAB „Kofinansavimas“ per 2017 m. viduryje įsteigtą komanditinę ūkinę bendriją „Koinvesticinis fondas“ (toliau – fondas). Fondo veikloje UAB „Kofinansavimas“ dalyvauja tikrojo nario teisėmis, o pati „Invega“ yra Fondo investuotojas – narys komanditorius, kurio įnašas į Fondą finansuojamas INVEGOS fondo lėšomis.

Kodėl naudinga?

Fondas skirtas vystyti Lietuvos rizikos kapitalo rinką, auginti naujus rizikos kapitalo rinkos dalyvius ir tokiu būdu suteikti platesnį kapitalo prieinamumą naujoms perspektyvioms Lietuvos įmonėms, turinčioms ribotas galimybes pasinaudoti bankų siūlomomis verslo finansavimo priemonėmis.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos ir mažos įmonės, veikiančios ne ilgiau kaip 5 metus po jų registracijos datos.

Kiek?

Investicijoms į labai mažas ir mažas įmones Ekonomikos ir inovacijų ministerija skyrė 11 mln. eurų iš į INVEGOS fondą grįžusių ir grįšiančių lėšų.

Kaip veikia?

Ko-investicinis fondas kartu su privačiais investuotojais investuos į nepaskirsčiusias pelno labai mažas ir mažas įmones, veikiančias ne ilgiau kaip 5 metus po jų registracijos. Investicijos atliekamos tik į potencialiai gyvybingus projektus, galinčius sukurti numatytą investicijų grąžą ir užtikrinančius lengvai prognozuojamą pasitraukimą iš investicijų.

Privatūs investuotojai, kuriais gali būti rizikos kapitalo fondai arba ne mažiau kaip trijų verslo angelų komandos, bus investicijų iniciatoriai, galintys nuolat teikti pasiūlymus fondo valdytojui dėl investavimo į perspektyvias įmones.

Fondas įmonių, į kurias investuos, valdyme dalyvaus kaip tylusis investuotojas. Tai bus numatyta kartu su privačiais investuotojais sudaromose akcininkų sutartyse, dėl kurių nuostatų kiekvienu atveju bus deramasi su privačiais investuotojais.

Jeigu esate privatus investuotojas ar tinkama finansuoti įmonė – daugiau informacijos pateikta UAB „Kofinansavimas“ internetinėje svetainėje http://www.koinvest.lt/

Pagrindinės priemonės sąlygos

 

Kontaktai:
equity@invega.lt
+370 5 211 3569

info@koinvest.lt

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-10-03