Priemonės „Akceleravimo fondas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ schema, kvietimas

Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklės

Bendrasis bendrosios išimties reglamentas arba BBIR 651/2014

Komisijos deleguotasis reglamentas

Komisijos įgyvendinimo reglamentas

Bendrųjų nuostatų reglamentas

ERPF reglamentas

Finansinis reglamentas

Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2018-10-17