Kodėl naudinga?

Plėtros fondas I skirtas teikti kapitalą diversifikuoto labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, siekiančių patekti į naujas rinkas arba sektorius ar kurti naujus produktus bei kitaip realizuoti plėtros planus, portfelio vystymui.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Kiek?

Plėtros fondas I finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF). Pasibaigus privačių lėšų pritraukimo etapui, fondo dydis siekia 28,5 mln. eurų. Valstybės skiriamas finansavimas – 14,5 mln. eurų. Fondo steigėjai „Practica Capital“ kartu su kitais vietiniais ir užsienio šalių investuotojais skyrė 14 mln. eurų.

Kaip veikia?

Įmonės finansuojamos per naujai įsteigtą rizikos kapitalo fondą „Practica Venture Capital II“. Pagrindinė šio fondo investavimo kryptis – ankstyvosios stadijos rizikos kapitalo investicijos Baltijos šalyse (Lietuva, Latvija, Estija) ir į su Baltijos šalimis susijusius (pvz., išeivijos, kitų sąsajų) verslus Europoje.

Daugiau informacijos apie rizikos kapitalo fondą rasite „Practica Capital“ internetinėje svetainėje:  http://practica.vc.

Kontaktai:
equity@invega.lt

+370 5 278 0501

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-11-10