Kodėl naudinga?

Plėtros fondas I skirtas teikti kapitalą diversifikuoto labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, siekiančių patekti į naujas rinkas arba sektorius ar kurti naujus produktus bei kitaip realizuoti plėtros planus, portfelio vystymui.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Kiek?

Plėtros fondas I finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF)Po pirmojo investicijų pritraukimo etapo užbaigimo fondo dydis siekia 22 mln. eurų. Valstybės skiriamas finansavimas – 15 mln. eurų. Fondo steigėjai „Practica Capital“ kartu su kitais vietiniais ir užsienio šalių investuotojais skyrė 7 mln. eurų.

Kaip veikia?

Įmonės finansuojamos per naujai įsteigtą rizikos kapitalo fondą „Practica Venture Capital II“. Pagrindinė šio fondo investavimo kryptis – ankstyvosios stadijos rizikos kapitalo investicijos Baltijos šalyse (Lietuva, Latvija, Estija) ir į su Baltijos šalimis susijusius (pvz., išeivijos, kitų sąsajų) verslus Europoje.

Daugiau informacijos apie rizikos kapitalo fondą rasite „Practica Capital“ internetinėje svetainėje:  http://practica.vc.

Kontaktai:
equity@invega.lt

+370 5 278 0501

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-03-18