Kodėl naudinga?

Plėtros fondas II skirtas teikti kapitalą diversifikuoto labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, siekiančių patekti į naujas rinkas arba sektorius, kurti naujus produktus arba kitaip realizuoti plėtros planus, portfelio vystymui. Šia finansine priemone siekiame padidinti labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms skirto finansavimo pasiūlą ir sumažinti šiuo metu rinkoje esantį alternatyvaus finansavimo trūkumą. Įmonės galės gauti verslo plėtrai reikalingas lėšas, papildomas žinias bei reikalingus kontaktus iš investuotojo, t. y. visa tai, kas padės joms augti.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

 

Kiek?

Priemonė „Plėtros fondas II“, finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF). Pasibaigus privačių lėšų pritraukimo etapui, bendra fondo lėšų suma siekia 34 mln. eurų. Valstybės skiriamas finansavimas sudaro 16 mln. eurų. Priemonės įgyvendintojas „LitCapital“ kartu su kitais privačiais investuotojais finansavimui skyrė 18 mln. eurų. Investicijų dydis į vieną įmonę sudarys nuo 2 iki 4 mln. eurų.

 

Kaip veikia?

Įmonės dėl investicijų gali kreiptis į rizikos kapitalo fondų valdytoją „LitCapital“. Investuojama bus į sparčiai augančias Lietuvos įmones, kurios turi aiškią plėtros viziją, kuriai įgyvendinti yra reikalingas papildomas išorinis kapitalas ir kurios kuria konkurencingus, novatoriškus produktus ar paslaugas. „LitCapital“ investicijoms į įmones atlikti įsteigė plėtros kapitalo fondą „LcX Opportunity Fund“, kurio pagrindinis investuotojas yra „Invega“ kartu su kitais privačiais investuotojais.

Daugiau informacijos apie rizikos kapitalo fondą rasite internetinėje svetainėje: http://www.litcapital.lt

„Invega“ įgyvendina ir administruoja įvairias finansines priemones, skirtas verslo finansavimui skatinti, kurios finansuojamos iš ES fondų, nacionalinio biudžeto arba iš jau kartą panaudotų ir į nacionalinius ar kitus fondus grįžusių lėšų.

Kontaktai:
equity@invega.lt
8 5 2780 501

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-11-10