Informuojame, kad UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), vadovaudamasi skatinamosios finansinės priemonės „Alternatyva“ sąlygų aprašo aktualios redakcijos 4.10 punkto nuostatomis, nuo 2021 m. vasario 2 dienos stabdo kvietimą finansų tarpininkams teikti prašymus dėl skatinamosios finansinės priemonės „Alternatyva“ atnaujintomis sąlygomis įgyvendinimo.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-02-02