Socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmė sprendimą stabdyti paraiškų priėmimą pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos visuotinės dotacijos priemonę „Parama darbui“ (toliau – Priemonė) ir poreikį koreguoti Priemonės finansavimo sąlygas.

Sprendimas stabdyti paraiškų priėmimą bei koreguoti Priemonės finansavimo sąlygas priimtas priemonės „Parama darbui“ finansavimo sutarties vykdymo priežiūros komitete, apsvarsčius Priemonės įgyvendinimo eigą, įvertinus skatinamąjį poveikį ir galimybes pasiekti nustatytus rodiklius, taip pat pasikeitusias ekonomines aplinkybes ir situaciją darbo rinkoje.

Sprendimas keisti finansavimo sąlygas priimtas siekiant padaryti priemonę patrauklesne darbdaviams ir užtikrinti jos atitikimą šių dienų darbo rinkos poreikiams. Atlikus reikalingus teisės aktų pakeitimus kvietimą teikti paraiškas planuojama atnaujinti.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2018-05-08