UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) nuo 2019 m. vasario 6 d. stabdo kvietimą teikti paraiškas pasinaudoti visuotinės dotacijos priemone „Dalinis palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų verslumui didinti“. Paraiškų priėmimas stabdomas pasiekus didžiausią leistiną finansavimo sumą. Paraiškos, gautos po kvietimo sustabdymo, nebus vertinamos.

Projektams pagal jungtinę visuotinės dotacijos priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų verslumui didinti“, Nr. 03.1.1-IVG-T-809, finansuoti buvo skirta 21,4 mln. eurų.

„Dalinis palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų verslumui didinti“ buvo viena iš trijų jungtinės priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ priemonių, skatinanti labai mažas, mažas ir vidutines įmones plėsti veiklą imant paskolas.

Iš viso nuo kvietimo teikti paraiškas kompensuoti palūkanas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų verslumui didinti pradžios gauta 3295 paraiškos ir priimtas 2721 teigiamas sprendimas pasirašyti dotacijos sutartis.

Pareiškėjams, gavusiems „Invegos“ teigiamus sprendimus, palūkanos bus kompensuojamos sprendimuose nustatyta tvarka.

Primename, kad šiuo metu palūkanos toliau kompensuojamos projektams, skirtiems mažų ir vidutinių įmonių produktyvumui ir pramonės įmonių efektyvumui didinti.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-02-07