INVEGOS Garantijų komitetas ir jo veikla

Garantijų komitetas yra nuolat veikiantis INVEGOS patariamasis organas.

Garantijų komiteto pirmininką ir narius skiria ir atleidžia INVEGOS valdyba. Rizikos valdymo komiteto nariais skiriami INVEGOS darbuotojai.

Garantijų komitetas:

Aušrinė Černienė
(nuolatinė narė ir komiteto pirmininkė)
Verslo finansavimo vertinimo skyriaus vadovė
Sigita Rutkauskaitė

(nuolatinė narė)

Projektų valdymo skyriaus projektų vadovė
Aistė Stonkienė

(nuolatinė narė)

Kokybės ir rizikos valdymo skyriaus vadovė
Pavel Krupenič

(nuolatinis narys)

Kokybės ir rizikos valdymo skyriaus rizikų analitikas
Remigijus Znutas
(pakaitinis narys)
Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovas, vyriausiasis teisininkas
Eglė Toliūnaitė

(nuolatinė narė)

Teisininkė, vykdanti duomenų apsaugos pareigūno funkcijas
Jūratė Blėdaitė-Katilienė

(pakaitinė narė)

Finansų valdymo skyriaus vadovė, vyriausioji finansininkė

Garantijų komitetas nagrinėja prašymus dėl garantijų suteikimo, garantijos suteikimo sąlygų pakeitimo, garantijos išmokos mokėjimo ir  teikia pagal kompetenciją INVEGOS generaliniam direktoriui ar valdybai siūlymus dėl INVEGOS garantijos (ne)teikimo, garantijų suteikimo sąlygų keitimo, dėl garantijos išmokų (ne)mokėjimo, taip pat turi teisę teikti siūlymus dėl garantijų teikimo, administravimo bei stebėsenos procedūrų tobulinimo.

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-12-20