INVEGOS Garantijų komitetas ir jo veikla

Garantijų komitetas yra nuolat veikiantis INVEGOS patariamasis organas.

Garantijų komiteto pirmininką ir narius skiria ir atleidžia INVEGOS valdyba. Garantijų komiteto nariais skiriami INVEGOS darbuotojai.

Garantijų komitetas:

Aušrinė Černienė
(nuolatinė narė ir Garantijų komiteto pirmininkė)
Verslo finansavimo vertinimo skyriaus vadovė
Sigita Rutkauskaitė
(nuolatinė narė) 
Priemonių valdymo skyriaus vyresnioji projektų vadovė
Laimis Kindurys
(nuolatinis narys)
Kreditavimo skyriaus vadovas
Aistė Stonkienė
(nuolatinė narė)
Kokybės ir rizikos valdymo skyriaus vadovė
Eglė Toliūnaitė
(nuolatinė narė)
Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vyresnioji teisininkė
Remigijus Znutas
(pakaitinis narys)
Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovas
Vilija Šveikauskienė
(pakaitinė narė)
Priemonių valdymo skyriaus vyriausioji projektų vadovė
Jūratė Blėdaitė-Katilienė
(pakaitinė narė)
Finansų valdymo skyriaus vadovė

Garantijų komitetas nagrinėja prašymus dėl garantijų suteikimo, garantijos suteikimo sąlygų pakeitimo, garantijos išmokos mokėjimo ir teikia pagal kompetenciją INVEGOS generaliniam direktoriui ar valdybai siūlymus dėl INVEGOS garantijos (ne) teikimo, garantijų suteikimo sąlygų keitimo, dėl garantijos išmokų (ne) mokėjimo, taip pat turi teisę teikti siūlymus dėl garantijų teikimo, administravimo bei stebėsenos procedūrų tobulinimo. Vadovaujantis INVEGOS įstatų 53.1 punktu, Garantijų komitetas nagrinėja prašymus suteikti INVEGOS garantijas (ar pakeisti garantijos suteikimo sąlygas), kai garantijos suma yra lygi 100.000 Eur ir daugiau.

Nuo 2020 m. birželio 29 d. Garantijų komitetui papildomai pavesta svarstyti klausimus ir teikti siūlymus dėl tiesiogiai teikiamų paskolų teikimo.

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-10-30