UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ Stebėtojų taryba
Arūnas Čiulada (stebėtojų tarybos pirmininkas) Nepriklausomas narys, UAB „Synergy Finance“ direktorius, UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros nepriklausomas stebėtojų tarybos narys, Lietuvos investicijų valdytojų asociacijos valdybos narys. A. Čiulada yra įgijęs verslo vadybos ir administravimo bakalauro bei magistro laipsnį. Valdybos narys turi sukaupęs patirties įmonių veiklos strategijos formavime bei kapitalo valdyme, finansinių rodiklių analizėje, finansinių išteklių priežiūroje ir kitose srityse.

Paskyrimo  pradžia-   2018-01-30

Kadencijos pabaiga – 2022-01-30

Laura Baškytė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Europos Sąjungos investicijų koordinavimo departamento  Europos Sąjungos investicijų valdymo skyriaus vedėja. L. Baškytė yra įgijusi teisės bakalauro ir magistro laipsnius M. Romerio universitete. Tarybos narė yra komandos lyderė, formuojanti komandai užduotis, taip pat yra atsakinga už jų vykdymą. L. Baškytė turi patirties projektų valdyme.

Paskyrimo  pradžia –  2019-04-08

Kadencijos pabaiga – 2022-01-30

Laura Garbenčiūtė-Bakienė Nepriklausoma tarybos narė, UAB „Baltijos ekonomistas“ steigėja, akcininkė ir direktorė ,VĮ Ignalinos atominės elektrinės Audito ir kontrolės komiteto pirmininkė, AB „Klaipėdos nafta“ nepriklausoma audito komiteto narė, VĮ „Oro uostai“ audito komiteto narė, atestuotų diplomuotų apskaitininkų asociacijos narė. Laura Garbenčiūtė-Bakienė yra įgijusi verslo administravimo bakalauro laipsnį bei finansų magistro laipsnį VGTU. Valdybos narė įgijusi patirties finansų valdyme, diegiant tarptautines gerąsias praktikas vidaus kontrolės ir rizikos valdymo srityse energetikos bei jas aptarnaujančiose įmonėse. L. Garbenčiūtė-Bakienė turi kompetencijos siekiant veiklos rezultatų ir veiklos efektyvinimo galimybių.

Paskyrimo  pradžia –  2019-11-19

Kadencijos pabaiga – 2022-01-30

Mantas Šukevičius Nepriklausomas narys, VĮ Valstybinių miškų urėdijos nepriklausomas valdybos narys, AB „Detonas“ valdybos pirmininkas. M. Šukevičius yra įgijęs bankininkystės ir politikos mokslų bakalauro bei Europos Sąjungos studijų magistro laipsnius Vilniaus universite. Tarybos narys yra atsakingas už rizikų valdymą, naujų procesų įdiegimą. M. Šukevičius pasižymi stipriais gebėjimais formuojant komandą.

Paskyrimo  pradžia –  2018-01-30

Kadencijos pabaiga – 2022-01-30

Osvaldas Šmitas Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos plėtros departamento direktorius. O. Šmitas yra įgijęs daktaro laipsnį socialinių mokslų, vadybos ir administravimo mokslo krypties doktorantūros programoje. Profesinėje srityje tarybos narys turi sukaupęs patirties darbų, susijusių su ekonomikos, investicijų, eksporto politikos įgyvendinimu, žmogiškųjų išteklių plėtros  koordinavime.

Paskyrimo  pradžia –  2019-04-08

Kadencijos pabaiga – 2022-01-30

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-07-27