Alditas Saulius

Valdybos pirmininkas

Nepriklausomas valdybos narys, bankininkystės ekspertas, VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ nepriklausomas valdybos narys ir audito komitetų pirmininkas, įgijęs daugiau kaip 20 metų darbo patirtį Lietuvos banke ir komerciniuose bankuose. A. Saulius baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą, įgijo Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos verslo valdymo magistro laipsnį. Valdybos narys turi sukaupęs daug patirties įmonių strategijų kūrime bei įgyvendinime, procesų efektyvumo didinime bei rizikos valdyme.

Paskyrimo  pradžia – 2019-12-12

Kadencijos pabaiga – 2023-12-12

Ieva Žaunierienė LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos Verslo politikos skyriaus vedėja, įgijusi civilinės teisės magistro laipsnį Mykolo Riomerio universitete. I. Žaunierienė turi patirties verslumo skatinimo, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros, valstybės ūkio politikos vidaus prekybos, įstatymų ir kitų teisės aktų (nutarimų, įsakymų, taisyklių ir pan.) projektų rengime valstybės vidaus prekybos srityse.

Paskyrimo  pradžia – 2019-12-12

Kadencijos pabaiga – 2023-12-12

Raimonda Eidžiūnė LR finansų ministerijos Investicijų departamento direktoriaus pavaduotoja, turinti patirties inovacijų, verslo finansavimo, rizikos valdymo, koordinavimo, valdybos ir strateginio planavimo srityse. Laiko ir išteklių kontrolė yra stipriosios valdybos narės kompetencijos. R. Eidžiūnė yra įgijusi tarptautinės teisės magistro laipsnį Mykolo Riomerio universitete.

Paskyrimo  pradžia – 2019-12-12

Kadencijos pabaiga – 2023-12-12

Vytenis Labanauskas Nepriklausomas valdybos narys, UAB Baltoskandijos investicija vadovas, VšĮ Sveikatos žinios direktorius, UAB „HETNET CONSULTING“ direktorius. V. Labanauskas turi sukaupęs daug patirties strategijų formavime, projektų valdyme ir visuomeninių socialinių projektų viešinime. Valdybos narys geba įžvelgti naujas rinkos galimybes ir jas išnaudoti. V. Labanauskas yra įgijęs gydytojo-oftalmologo bei ekonomikos išsilavinimą Vilniaus universitete.

Paskyrimo  pradžia – 2019-12-12

Kadencijos pabaiga – 2023-12-12

Viktorija Trimbel Nepriklausoma valdybos narė, „Quantum Capital“ generalinė direktorė ir valdybos narė, European Federation of Financial Analyst Associationa, Arbitražo tarybos narė, Finansų Analitikų Asociacijos steigėja ir 2000-2004 kadencijos prezidentė, Rotary International (JAV) Membership Committee narė Totary klubo „Lituanica International“ stegėja ir Chartijos Prezidentė . V. Trimbel yra profesionali valdybos narė su ilgamete nepriekaištinga korporatyvinio valdymo patirtimi, tame tarpe reguliuojamuose energetikos ir komunikacijų infrastruktūros įmonėse, vadovaujant sudėtingiems strateginiams verslo ir investicijų projektams stambiose vietos ir tarptautinėse bendrovėse, valstybiniame ir privačiame sektoriuose. Valdybos narė nestokoja kompetencijos strateginiame vadovavime ir rizikos valdyme. Viktorija yra įgijusi ekonomikos magistro laipsnį Vilniaus universitete.

Paskyrimo  pradžia – 2019-12-12

Kadencijos pabaiga – 2023-12-12

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-03-30