Pagrindinės sąlygos:

1. Paskolos „Verslumo skatinimas 2014–2020“ lėšos turi būti panaudotos.
2. Privalote turėti bent 1 pagal darbo sutartį įdarbintą darbuotoją ir mokėti jam ne mažesnį nei minimalų atlyginimą (607 Eur „ant popieriaus“) visą kompensacijos laikotarpį, kuris yra 18 mėn.
3. Jei kompensacijos laikotarpiu įdarbiname daugiau darbuotojų pagal darbo sutartį, Jums reikia atsiųsti
papildomus dokumentus. Kompensacija už naujus darbuotojus bus skaičiuojama tik po papildomų dokumentų pateikimo.
4. Kompensacija bus skaičiuojama pagal nustatytą fiksuotąjį įkainį, kuris yra 498,48 Eur. Jeigu Jūs (paskolos
gavėjas) priklausote prioritetinei grupei, Jums kas mėnesį bus kompensuojama 75 proc. fiksuotojo įkainio, jei
neprioritetinei – 50 proc. fiksuotojo įkainio.Pvz., esate prioritetinės paskolos gavėjas, turite 2 įdarbintus darbuotojus pagal darbo sutartį ir jiems mokate
ne mažesnė kaip 607 Eur atlyginimą. Kas mėnesį Jums grįš į sąskaitą 747,72 Eur (498,48 Eur x 75 proc. x 2 darb.
x 1 mėn. = 747,72 Eur)
5. Jei kompensacijos laikotarpiu darbuotojui nebus sumokėtas bent 607 Eur atlyginimas, to mėnesio kompensacija už
darbuotoją bus 0 Eur).Pvz., esate prioritetinės grupės paskolos gavėjas, turite 2 įdarbintus darbuotojus pagal darbo sutartį ir jiems
mokate ne mažesnį kaip 607 Eur atlyginimą, bet sausio mėnesį 1 darbuotojas sirgo ir jam buvo išmokėtas 200 eurų
atlyginimas. Už sausio mėnesį už 2 darbuotojus, iš kurių vienam buvo sumokėtas 607 Eur, o kitam 200  Eur
atlyginimas, Jums bus sumokėta 373,86 Eur kompensacija (498,48 Eur x 75 proc. x 1 darb. x 1 mėn. = 373,86 Eur.)
6. Jei darbuotojui mokėsite didesnį nei 607 Eur atlyginimą, kompensacijos dydis nesikeis.
7. Kompensacija mokama kas mėnesį. Visus duomenis apie SODRAI sumokėtus mokesčius INVEGA gauna automatiniu būdu, taigi Jums apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį jokių duomenų teikti nereikės.
8. Kompensacijos laikotarpis prasidės nuo paraiškos pateikimo INVEGAI
dienos (jei ji sutampa su kalendorinio mėnesio 1 d.), arba nuo kito mėnesio 1 d. (jeigu nesutampa).
9. Didžiausia subsidijos suma 1 paskolos gavėjui gali būti ne didesnė nei 50 proc. VSF2 paskolos dydžio.

Pvz., Jūs gavote VSF2 paskolą ir panaudojote 20 000 Eur, didžiausia galima subsidijos suma per visą 18 mėn. kompensacijos laikotarpį už visus darbuotojus negali būti didesnė nei 10 000 Eur.

 

Detalų sąlygų aprašą rasite čia.

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-11-18