Teikiamų dokumentų sąrašas

 • Paraiška;
 • Dotacijos sutartis;
 • Vienos įmonės deklaracija;
 • Pažyma apie paskolos panaudojimą, išduota kredito unijos.
 • Prašymas (-ai) dėl darbuotojo (-ų) darbo užmokesčio išlaidų kompensavimo;
  Prašymai teikiami atskirai už kiekvieną darbuotoją, kurio darbo užmokesčio išlaidų dalį prašoma kompensuoti. Prašymo formą pasirašo įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
 • Darbuotojo (-ų) sutikimas (-ai) dėl asmens duomenų tvarkymo
  Sutikimai teikiami atskiri kiekvieno darbuotojo, už kuriuos teikiami prašymai kompensuoti dalį darbo užmokesčio, sutikimai. Sutikimus pasirašo patys darbuotojai.
 • Darbuotojo (-ų) apklausos anketa (-os)
  Anketos teikiamos atskirai už kiekvieną darbuotoją, kurio darbo užmokesčio išlaidų dalį prašoma kompensuoti. Anketas pasirašo patys darbuotojai.
 • Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą, patvirtinta finansų įstaigos darbuotojo (gali būti kitokios formos lygiavertis dokumentas su tokiu pat turiniu (pvz., atsiskaitomosios sąskaitos sutarties kopija).
 • Įmonės vadovo ir (arba) verslininko įgaliojimas, suteiktas kitam įgaliotam asmeniui, jeigu paraišką pasirašo ne vadovas, o jo įgaliotas asmuo.

 

Dokumentai už naujai įdarbintus darbuotojus teikiami tik per EPIS https://paraiskos.invega.lt prie jau pateiktos paraiškos (įmonė gali turėti tik vieną paraišką) pridedant papildomus dokumentus. Kompensacijos už papildomus darbuotojus pradedamos skaičiuoti nuo kito mėnesio, einančio po to, kai buvo pateiktas prašymas kompensuoti dalį darbuotojo darbo užmokesčio.

Esant EPIS sutrikimams, paraiška ir jos priedai gali būti teikiami elektroniniu paštu svp@invega.lt. Tokiu atveju siunčiami elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Print Friendly, PDF & Email