Pagal priemonę „Subsidija verslo pradžiai“ paraiška yra teikiama tik per elektroninę paraiškų informacinę sistemą (EPIS) https://paraiskos.invega.lt. Kitu nei nurodytu būdu pateiktos paraiškos nėra priimamos.

Paraiška, kuri buvo pildyta per https://paraiskos.invega.lt., dokumentai už papildomus darbuotojus  teikiami tik per sistemą prie pirminės paraiškos papildant ją naujais įdarbintais darbuotojais. (Norime atkreipti dėmesį, kad kompensavimas, už papildomą darbuotoją, pradedamas skaičiuoti nuo sekančio mėnesio kai pateiktas prašymas dėl darbuotojo darbo užmokesčio išlaidų kompensavimo).

Įmonė gali turėti tik 1 paraišką. 

Esant paraiškų pildymo sistemos sutrikimams, paraiška ir jos priedai gali būti pateikti elektroniniu paštu svp@invega.lt. Tokiu atveju siunčiami elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

 

Teikiamų dokumentų sąrašas:

Prašymas dėl darbuotojo darbo užmokesčio išlaidų kompensavimo
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius atskirai dėl kiekvieno darbuotojo, kurio darbo užmokesčio išlaidų dalį prašoma kompensuoti. Prašymo formą pasirašo įmonės vadovas.

Pareiškėjo darbuotojo sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius, pasirašo darbuotojas, už kurį teikiama paraiška. Teikiama atskirai kiekvieno darbuotojo, kurio darbo užmokesčio išlaidų dalį prašoma kompensuoti

Dalyvio anketa
Paaiškinimas: teikiamas 1 egzempliorius atskirai dėl kiekvieno darbuotojo, kurio darbo užmokesčio išlaidų dalį prašoma kompensuoti.

Print Friendly, PDF & Email