Įsakymas dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos priemonės „Subsidijos verslo pradžiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo

Projektų finansavimo sąlygų aprašas

Projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas (nuo 2019–10–26)

ES de minimis pagalbos reglamentas 1407/2013

Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas

Darbo užmokesčio fiksuotojo įkainio verslo pradžiai nustatymo tyrimo ataskaita

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 07.3.3.-IVG-428 „Subsidijos verslo pradžiai“.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-11-22