Siekdama gerinti įmonės valdymą ir taikydama gerosios valdysenos principus, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“), stebėtojų taryba suformavo naują „Invega“ valdybą, kurią sudaro du deleguoti ir trys nepriklausomi nariai.

Nauja „Invegos“ valdyba buvo renkama pasibaigus 2017 m. išrinktos valdybos, kuri buvo paskirta taikant gerąją valdysenos praktiką, kadencijai.   Bendrovės stebėtojų taryba, padedama patyrusių personalo atrankos specialistų, į naująją „Invega“ valdybą konkurso būdu atrinko tris nepriklausomus narius: Alditą Saulių, nestokojantį patirties strategijos ir verslo planų kūrime bei įgyvendinime, Viktoriją Trimbel, sukaupusią daug korporatyvinio valdymo patirties, ir Vytenį Labanauską – atsakingą už ilgalaikės strategijos formavimą. Taip pat į „Invegos“ valdybą deleguoti ir du priklausomi nariai: LR finansų ministerijos Investicijų departamento direktoriaus pavaduotoja Raimonda Eidžiūnė ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Verslo aplinkos departamento Verslo politikos skyriaus vedėja Ieva Žaunierienė.

„Šiemet „Invega“ buvo pripažinta gerosios valdysenos lydere tarp mažųjų valstybės valdomų Lietuvos įmonių. Todėl labai svarbu palaikyti šią gerąją praktiką ir toliau užtikrinti, kad įmonė veiktų stabiliai ir patikimai, – teigia „Invegos“ stebėtojų tarybos pirmininkas Arūnas Čiulada. – Džiaugiamės, kad „Invega“ valdybos narių konkursas pritraukė tikrai daug stiprių kandidatų. Tikimės, kad naujai išrinkti valdybos nariai, patyrę savo srities profesionalai, puikiai išmanantys įmonių valdymą bei finansus, padės įmonei sėkmingai tęsti pradėtus darbus bei iškelti naujus ambicingus tikslus“.

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-12-17