Ūkio ministerijai priėmus sprendimą valstybės garantijas teikti ne tik už smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektų, bet ir didelių įmonių paskolas, bei inicijavus reikiamus teisės aktų pakeitimus, nuo šių metų pradžios UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) buvo suteikta teisė teikti paskolų garantijas kredito įstaigoms už didelių įmonių ar įmonių grupių imamas paskolas. Šį mėnesį jau suteiktos trys tokios garantijos.

„Smulkusis ir vidutinis verslas jau pajuto tokių garantijų svarbą. Tikimės, kad didelės įmonės ar jų grupės, kurios dėl savo veiklos pobūdžio neturi sukaupusios pakankamai likvidaus turto, tinkamo užstatui, taip pat aktyviai naudosis sudaryta galimybe lengviau gauti reikalingą finansavimą plėtrai“, – teigia ūkio viceministras Marius Skarupskas.

Pirmoji garantija suteikta už UAB „Belton Baltic“ apyvartinę paskolą. Ši įmonė užsiima kanceliarinių prekių prekyba, tad kaip ir kitos panašią veiklą vykdančios įmonės dažnai susiduria su papildomų apyvartinių lėšų poreikiu dėl sezoninės veiklos. Ši įmonė jau ir anksčiau naudojosi „Invegos“ garantija, tačiau tuo metu ji dar atitiko SVV subjekto statusą. Šįkart buvo suteikta maksimali 80 proc. garantija už apyvartinę paskolą, skirtą verslo plėtrai, t. y. kanceliarinėms prekėms įsigyti ir jų pristatymo išlaidoms apmokėti. Paskolą suteikė AB DNB bankas.

Tai pirmoji garantija už didelės įmonės paskolą pagal naują garantinę priemonę, įsigaliojusią šių metų pradžioje. Jau esame priėmę dar du teigiamus sprendimus dėl garantijų už didelių įmonių paskolas pagal naują garantinę priemonę. Kitos dvi 67 proc. intensyvumo garantijos suteiktos AB „Šiaulių bankui“ už UAB „Lyderio grupė“ ir UAB „Eurointegracijos projektai“ suteiktas apyvartines paskolas, tad artimiausiu metu bus garantuoti dar dviejų didelių įmonių verslo projektai, – apie pirmuosius priemonės rezultatus pasakoja „Invegos“ generalinis direktorius Audrius Zabotka. – Kadangi „Invegos“ garantijos sumažina skolinimo riziką kredito įstaigoms, jos sudaro galimybes ir didelėms įmonėms lengviau gauti finansavimą verslo plėtros projektams“.

„Invegos“ garantijos padeda įmonėms gauti papildomą finansavimą, kurio paprastai negautų be valstybės pagalbos. „Invega“ gali prisiimti iki 80 proc. kredito įstaigų didelėms įmonėms suteiktų paskolų nuostolių. Didelės įmonės gali gauti „Invegos“ garantijas už paskolas, išduotas kredito įstaigų, su kuriomis „Invega“ yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis dėl garantijų teikimo. Šiuo metu tai AB DNB bankas, AB Šiaulių bankas, AB SEB bankas, Medicinos bankas, AB Citadele bankas ir OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas.

„Invegos“ garantijos suma už paskolą didelei įmonei negali būti didesnė kaip 1,5 mln. Eur (didelių įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 750 tūkst. Eur), kai garantijos trukmė yra ne ilgesnė kaip 5 metai. Kai garantijos trukmė yra ilgesnė kaip 5 m., bet ne ilgesnė kaip 10 m., garantijos suma negali būti didesnė kaip 750 tūkst. Eur (didelių įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 350 tūkst. Eur) (de minimis pagalbai taikomos ribos).

„Invegos“ įsipareigojimai už didelėms įmonėms išduodamas paskolas pagal garantijas kredito įstaigoms vienu metu neturi būti didesni kaip 20 mln. Eur. Šią sumą pasiekus, „Invegos“ garantijos už didelių įmonių imamas paskolas nebus teikiamos.

Valstybės garantijas už SVV subjektų imamas paskolas „Invega“ teikia nuo 2001 m., o nuo 2011 m.  – ir už naujos įrangos ir įrengimų lizingo (finansinės nuomos) sandorius.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2016-08-16