Pavadinimas Laikotarpis Aprašymas
Jaunimo verslumo rėmimas Lietuvoje. Politikos ir programų apžvalga (ENG), santrauka (LT) 2015 gegužė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dalyvavo EK kartu su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) vykdomame projekte, kurio tikslas – skatinti jaunimo verslumo nacionaliniu lygiu, įvertinti esamas programas bei politikos kryptis. Taip pat buvo pristatytos rekomendacijos, kaip panaudoti ESF lėšas, siekinat paremti jaunimą, kuris pradeda savo verslą.
Atvejo analizė – Verslumo skatinimo fondas Lietuvoje (ENG) 2014 gruodis Atvejo analizę Europos Komisijos užsakymu atliko Europos investicijų bankas. Ši atvejo studija iliustruoja dabartinę patirtį įgyvendinant finansines priemones kaip novatorišką verslo finansavimo alternatyvą. Siekiama, kad sėkmingos panašios finansinės preimonės būtų įgyvendinamos ir 2014-2020 metų programavimo laikotarpyje.
Valstybės intervencijos poreikio finansų inžinerijos priemonių verslui forma Lietuvoje studija 2013 m. kovas-rugsėjis  

INVEGA atliktos studijos tikslas – išanalizuoti verslo finansavimo rinkos trūkumus, t. y. SVV subjektų finansavimo poreikį ir Lietuvos finansų sektoriaus siūlomų finansavimo priemonių sąlygų neatitikimus, neleidžiančius Lietuvos įmonėms gauti finansavimo savo verslo projektams įgyvendinti. Studija prisidės prie 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos (ES SP) programavimo laikotarpiu siūlomų galimų valstybės paramos būdų ir finansų inžinerijos (finansinių) priemonių, kurios leis suderinti verslo paklausą bei finansų sektoriaus pasiūlą ir kurias potencialiai bus galima įgyvendinti, kūrimo, naudojant ES SP lėšas skirtas pagal Veiksmų programą.

Studijoje įvertinti verslo ir finansinių tarpininkų poreikiai, apžvelgta verslo aplinka, bankinis, kredito unijų, lizingo bendrovių ir rizikos kapitalo sektorius, įvertintos išmoktos pamokos administruojant finansų inžinerijos priemones, šių priemonių įgyvendinimas palygintas su rinkos trūkumų analize, kurią 2007m.atliko Europos investicinis fondas, taip pat pateiktos apibendrintas išvados.

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-07-01