1. Reglamentas dėl ES SF įgyvendinimo taisyklių 1303/2013

2. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas

3. Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas

4. Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymas

5. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

6. LRV nutarimas dėl  UAB Investicijų ir verslo garantijos (INVEGA) veiklos

7. LRV nutarimas Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų ES SP panaudojimo strategiją ir veiksmų programas

8. LRV nutarimas Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2014-2020 metų ES SF investicijų veiksmų programą

9. LRV nutarimas dėl valstybės valdomų įmonių darbo užmokesčio

10. Finansų ministro įsakymas dėl finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo 

11. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ įstatai

12. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ įsipareigojimų limitas 2019 m.

13. Ūkio ministro įsakymas dėl INVEGA stebėtojų tarybos

14. Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymas

15. Raštas dėl valstybės lūkesčių, susijusių su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-05-23