1. Korupcijos prevencijos programa
  2. Dėl interesų deklaravimo ir interesų konfliktų sprendimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  3. Pozicijų derinimo tvarka
  4. Dividendų politika
  5. Korporatyvinio valdymo politika
  6. Akcininko sprendimas dėl vadovo veiklos vertinimo rodiklių
  7. Vidaus kontrolės sistemos formavimo politika
  8. Etikos kodeksas
Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-06-06