Finansų inžinerijos priemonė Garantijų fondas nuo 2016 06 30 perkelta į Invegos fondą (IF).

Tarpinės Garntijų fondo (GIF) finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį:

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2018-04-25