Tarpinės konsoliduotosios ir atskirosios finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį:

2019 m. INVEGA veiklos ataskaita

2019 m. INVEGA specialieji įpareigojimai

2019-2022 m. INVEGA strategijos įgyvendinimo ataskaita

Tarpinė INVEGOS veiklos ataskaita už laikotarpį, pasibaigusį:

INVEGOS pasiekimai 2018 metais:

 • valdė 4 fondų fondus ir administravo 9 visuotinės dotacijos priemones;
 • verslui pateikė 8 naujas finansines priemones;
 • į Lietuvos verslą investavo 65 mln. eurų;
 • pritraukė 154  mln. eurų privačių investicijų, o 2018 m. pabaigoje bendra „Invegos“ pritrauktų privačių lėšų suma sudarė 299,34 mln. eurų;
 • suteikė garantijų už 101 mln. eurų, o šios garantijos padėjo verslui pritraukti net 127 mln. eurų privačių lėšų;
 • galutiniams lengvatinių paskolų gavėjams suteikė galimybę gauti 33 mln. eurų „Invegos“ administruojamų paskolų, kartu su kuriomis verslas gavo ir 20 mln. eurų paskolų iš privačių lėšų;
 • išlaikė itin aukštą „Invegos“ klientų pasitenkinimo lygį, siekiantį 9 balus iš galimų 10;
 • kryptingai įgyvendinusi priemones, galinčias sumažinti darbuotojų kaitą, pasiekė 13,7 proc. dydžio savanoriškos darbuotojų kaitos rodiklį;
 • skyrė ir į valstybės biudžetą sumokėjo 311 972 eurų dividendų;
 • iš suteiktų garantijų turėjo 1 373 002 mln. eurų pajamų.
 • 2018 metais buvo suteikta parama projektui „Aukok daiktus ir laiką“. Parama suteikta neatlygintinai perdavus naudotus biuro baldus.

2018 m. INVEGA veiklos ataskaita

2018–2021 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaita

2018 m. INVEGOS spec. įpareigojimų vykdymo ataskaita

2018-2021 m. strategijos įgyvendinimo ataskaita

Tarpinė finansinė ataskaita už laikotarpį, pasibaigusį:

Informacija apie specialiuosius įpareigojimus 2017 m.

2017 m. INVEGA veiklos ataskaita

2017 metais buvo suteikta parama Anykščių socialinės globos namams ir VŠĮ „Geros valios projektams“. Parama suteikta neatlygintinai perdavus naudotą biuro įrangą.

Tarpinė finansinė ataskaita už laikotarpį, pasibaigusį:

2016 m. INVEGA veiklos ataskaita

Tarpinė finansinė ataskaita už laikotarpį, pasibaigusį:

2015 m. INVEGA veiklos ataskaita

Tarpinė finansinė ataskaita už laikotarpį, pasibaigusį:

2014 m. INVEGA veiklos ataskaita

Tarpinė finansinė ataskaita už laikotarpį, pasibaigusį:

2013 m. INVEGA veiklos ataskaita

Tarpinė finansinė ataskaita už laikotarpį, pasibaigusį:

2012 m. INVEGA veiklos ataskaita

Tarpinė finansinė ataskaita už laikotarpį, pasibaigusį:

2011 m. INVEGA veiklos ataskaita

Tarpinė finansinė ataskaita už laikotarpį, pasibaigusį:

2010 m. INVEGA veiklos ataskaita

2009 m. INVEGA veiklos ataskaita

2008 m. INVEGA veiklos ataskaita

2007 m. INVEGA veiklos ataskaita

2006 m. INVEGA veiklos ataskaita

2005 m. INVEGA veiklos ataskaita

2004 m. INVEGA veiklos ataskaita

2003 m. INVEGA veiklos ataskaita

2002 m. INVEGA veiklos ataskaita

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-09-07