Palyginti su 2013 m. duomenimis, 2014 m. verslininkai ėmėsi įgyvendinti didesnės apimties verslo projektus, daugiau nei pusė smulkiųjų įmonių savo lėšas skyrė verslo plėtros planams. Ūkio ministerijos iniciatyva sukurtų finansinių priemonių kompleksą įgyvendinanti UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) per 2014 m. už smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) atstovų paskolas kredito įstaigoms suteikė 577 garantijas, kurių suma siekė 40 mln. Eur (11,4 proc. daugiau nei 2013 m.), kas leido SVV įmonėms verslo pradžiai ar plėtrai Lietuvoje pasiskolinti apie 58,3 mln. Eur (6,8 proc. daugiau nei 2013 m.).

„Lietuvoje verslą pradėti yra sudarytos pakankamai geros sąlygos, tai rodo ir Pasaulio banko duomenys – Lietuva užima 11 vietą pagal verslo pradžios rodiklį. Stengiamės tiek pat dėmesio skirti ir plėtros klausimams, tad tokios kompleksinės priemonės, kaip garantija, lengvatinės paskolos, dalinis palūkanų kompensavimas – tai tik dalis finansinių priemonių, kurias šiandien siūlome pasiryžusiems plėsti savo verslą“, – sako INVEGOS valdybos pirmininkas Marius Skarupskas.

verslumas, finansines priemones verslui

Valstybės užnugaris nedidelėms įmonėms ieškant lėšų verslo pradžiai ar plėtrai ypač svarbus. Su valstybės garantijomis suteiktas finansavimas vertinamas kaip mažiau rizikingas, todėl kredito įstaigoms ar lizingo bendrovėms tokius projektus finansuoti tampa žymiai patraukliau.

Dalies verslininkų nuomone, vystyti savo verslą gali būti sudėtinga, tačiau galimybių tikrai yra ir vis daugiau verslininkų jas atranda. „Šiuo metu tikrai galima galvoti apie didesnės apimties verslo plėtros projektus, atsižvelgiant į visas ES paramos skiriamas lėšas ir bankų finansavimo tendencijas. Tad apyvartinių lėšų trūkumas dabar tikrai nėra tokia didelė problema. Svarbiausia užsitarnauti pasitikėjimą ir viską prieš tai gerai apskaičiuoti bei įvertinti – rinką, personalą, pajamas, kaštus – stebėti viską“, – patirtimi dalijasi prietaisus laboratorijoms teikiančios įmonės „Bioeksma“ vadovas Vitas Černiauskas.

Išlieka tendencija, kad įmonės, veikiančios ilgiau nei 5 metus, toliau nuosekliai planuoja verslo plėtrą. Tokioms įmonėms suteikiama beveik pusė visų garantijų – 47,8 procentai. Finansinių priemonių derinys turėjo įtakos verslą pradedančiosioms įmonėms bei verslininkams. Anot INVEGOS generalinio direktoriaus A. Zabotkos, kiekvieną mėnesį vidutiniškai suteikiama po 15 garantijų už įmonių, veikiančių iki 1-erių metų, verslo projektus. Šie verslininkai praėjusiais metais sudarė beveik trečdalį (30,2 proc.) visų, kurie kartu su INVEGOS pagalba ėmėsi verslo.

„Kai nebeužtenka nuosavų lėšų augti, visada yra sprendimas, svarbu žinoti, kokios galimybės siūlomos ir atsirinkti tinkamiausią būdą konkrečiai įmonei“, – teigia A. Zabotka.

Daugiausia INVEGA garantijų (35,2 proc. bendro garantijų skaičiaus) suteikta už įmonių, besiverčiančių gamyba, paskolas. Kiek mažiau – 29,8 proc. – garantijų suteikta už prekybos įmonių imtas paskolas. Nežymiai išaugo teikiančių įvairias paslaugas įmonių skaičius, už jų paskolas suteikta 28,4 proc. garantijų (2013 m. – 25,85 proc.).

2014 metais smulkusis verslas buvo daugiau linkęs ieškoti lėšų investicijoms. Už investicines paskolas buvo suteikta 57,9 proc. garantijų, kurių bendra suma sudarė 19,0 mln. Eur, o už paskolas apyvartinėms lėšoms, skirtoms verslo plėtrai, šiek tiek mažiau – 42,1 proc. garantijų.

2014 m. vidutinė garantuotų paskolų suma buvo 102 tūkst. Eur, o vidutinė suteiktų garantijų suma – 70 tūkst. eurų.

Nuo veiklos pradžios (2002 m.) iki 2014 m. pabaigos INVEGA kredito įstaigoms už paskolas jau suteikė 5242 garantijas, garantuotų paskolų suma sudarė beveik 578,4 mln. Eur, garantijų suma – 391 mln. Eur, o planuojamų sukurti darbo vietų skaičius – 14 610.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2016-06-21