Siekiant iš principo peržiūrėti naujų inovatyvių finansinių priemonių kūrimo strategiją Lietuvoje, 2019 m. lapkričio 4 d. Vilniuje INVEGA suorganizavo Innova-FI projekto vietinių suinteresuotųjų asmenų grupės trečiąjį susitikimą.

Įvertinus inovacijų kūrimo įrankių spektrą, INVEGOS, Ekonomikos ir inovacijų, Finansų ir Susiekimo ministerijų bei Koinvesticinio fondo atstovai, moderuojami inovacijų konsultantės Justinos Klyvienės, buvo susipažindinti su dizaino mąstysenos pagrindiniais principais, kaip juos pritaikius būtų galima ateityje kurti naujas finansines priemones. Metodas, ieškantis balanso tarp verslo ir meno, struktūros ir chaoso, intuicijos ir logikos, koncepto ir vykdymo bei kontrolės ir įgalinimo, leido giliau pažinti paslaugų patirties, kuri suvokiama būtent per kliento patirtį, kūrimo procesą.

Renginio dalyviai, susitikimo metu pritaikę pagrindinius dizaino mąstysenos principus, galėjo praktiškai išbandyti finansinių priemonių kūrimo įrankius, kas leido plačiau ir kitu kampu pamatyti bei paanalizuoti galimus naujų priemonių kūrimo būdus, ir kaip būtų galima skatinti finansavimo prieinamumą verslui 2030 metais.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2019-11-08