INVEGA ir Taivano bankas „Export-Import Bank of the Republic of China“ pasirašė bendradarbiavimo memorandumą

INVEGA ir Taivano  bankas „Export-Import Bank of the Republic of China“ pasirašė bendradarbiavimo...

Nacionalinės plėtros įstaigos „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) generalinio direktoriaus pavaduotoja ir Verslo plėtros direktorė Inga Beiliūnienė ir Kinijos Respublikos (Taivano) banko „Export-Import Bank of the Republic of China“ (EXIMBANK) prezidentas Teng-Shan Tai pasirašė memorandumą dėl institucijų bendradarbiavimo finansų ir verslo plėtros srityse.

Pasirašydami memorandumą susitarėme glaudžiau bendradarbiauti su EXIMBANK keičiantis bendra informacija, pasinaudoti vieni kitų patirtimi, ištekliais ir žiniomis gerinant verslo finansavimą.

„Pasirašydami memorandumą susitarėme glaudžiau bendradarbiauti su EXIMBANK keičiantis bendra informacija, pasinaudoti vieni kitų patirtimi, ištekliais ir žiniomis gerinant verslo finansavimą“, – sako INVEGOS generalinio direktoriaus pavaduotoja ir Verslo plėtros direktorė Inga Beiliūnienė.

Anot I. Beiliūnienės, Taivanas planuoja aktyvų ekonominį bendradarbiavimą su Lietuva, todėl memorandumu INVEGA ir EXIMBANK numato galimybę bendradarbiauti sudarant sąlygas užmegzti verslo kontaktus ar informuoti apie verslo galimybes. Memorandume EXIMBANK taip pat kviečia INVEGĄ prisijungti prie „Perskolinimo priemonių programos“ (ang. „Relending Facility Program“).

INVEGAI prisijungus prie šios programos, EXIMBANK suteiktų ilgalaikį finansavimą kredito linijos forma. Šiomis lėšomis INVEGA galėtų finansuoti Lietuvos importuotojus, perkančius prekes ar paslaugas iš Taivano eksportuotojų. Papildomas finansavimo šaltinis Lietuvos verslininkams leistų susimažinti finansinę naštą bei palūkanų normą.

Apie INVEGĄ
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – LR Vyriausybės įkurta nacionalinė plėtros įstaiga, skirta padėti Lietuvos verslui gauti reikiamą finansavimą. INVEGA efektyviai įdarbina mokesčių mokėtojų pinigus, kompetentingai vertina riziką ir orientuojasi į visos šalies gerovę kuriančius verslo projektus: jos suteikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą, administruojamos ir tiesiogiai teikiamos lengvatinės paskolos, subsidijų bei rizikos kapitalo priemonės palengvina finansavimo gavimą.