2016-2019 m.: uogų dvikova ir INVEGOS virsmas į nacionalinę plėtros įstaigą

2016-2019 m.: uogų dvikova ir INVEGOS virsmas į nacionalinę plėtros įstaigą

2016 m. INVEGA pradėjo įgyvendinti ne vieną naują kompensacijų priemonę, finansuojamą iš ES struktūrinių fondų – tai atvėrė verslui platesnių galimybių susimažinti skolinimosi naštą, užtikrinti darbo vietas socialiai jautresnių grupių atstovams, gauti žinių ir naujų kompetencijų labai palankiomis sąlygomis.

Tais metais INVEGA pristatė rinkai dotacijų priemones, kurios atspindėjo tuometinį verslų poreikį augti: kompensacijas už įmonių konsultacijas verslo klausimais „Verslo konsultantas LT“, „Expo konsultantas LT“ ir „Eco konsultantas LT“, kurių tikslas buvo suteikti šalies verslams konkurencinio pranašumo, ir kompensacijas už darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymus „Kompetencijų vaučeris“, kompensacijų priemonės „Parama darbui“ ir „Subsidijos verslo pradžiai“, skirtas kompensuoti dalį darbuotojams mokamo atlyginimo. Priemonės „Parama darbui“ pasiekti rezultatai buvo įspūdingi: šios priemonės dėka į darbo rinką buvo įtraukti 255 vyresni nei 50 m. asmenys, kurie iki to negalėjo gauti darbo paskutinius 6 mėn., ir 3752 jaunuoliai iki 29 m., kurie gavo pirmąjį darbą savo gyvenime.

2016 m. INVEGA kartu su tuometine Ūkio ministerija (dabar Ekonomikos ir inovacijų ministerija), siekdamos toliau vystyti Lietuvos rizikos kapitalo rinką, suteikti platesnį kapitalo prieinamumą naujoms perspektyvioms Lietuvos įmonėms ir skaidriai bei veiksmingai įgyvendinti naują finansų inžinerijos priemonę „Ko-investicinis fondas I“, įsteigė dukterinę įmonę UAB „Kofinansavimas“.

„Žengiame naują žingsnį skatindami rizikos ir privataus kapitalo rinkos vystymąsi Lietuvoje, tikėdami ir planuodami, kad naujojo Ko-investicinio rizikos kapitalo fondo investicijos užtikrins lengvesnį finansavimo gavimą ambicingesniems startuolių projektams ir paskatins įmones papildomo kapitalo ieškoti ir First North kapitalo rinkoje, ugdyti kitokią įmonių projektų finansavimo struktūrą“, – savo planais tuo metu dalijosi tuometis INVEGOS generalinis direktorius Audrius Zabotka.

INVEGA toliau dirbo ties alternatyvaus finansavimo rinkos plėtra: kartu su Ekonomikos ir Finansų ministerijomis įsteigė Verslo finansavimo fondą, suteikiantį galimybę įgyvendinti ne vieną rizikos kapitalo priemonę, verslui pristatė naujas rizikos kapitalo priemones priemones „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas I“ ir „Ko-investicinis fondas I“.

2017 m. INVEGA sutelkė savo išteklius tam, kad atsirastų naujos rizikos kapitalo priemonės, padėjusios gimti novatoriškiausiems produktams ir paslaugoms. Tai metais INVEGA kartu su UAB „Kofinansavimas“ pradėjo įgyvendinti rizikos kapitalo priemonę „Ko-investicinis fondas II“, paskelbė valdytojų atranką rizikos kapitalo priemonėms: „Plėtros fondas I“, „Plėtros fondas II“ ir „Bendrais su verslo angelais investuojantis fondas“.
Siekdama sustiprinti bendradarbiavimą su ES finansų institucijomis ir ilgalaikio investavimo žinių keitimąsi bei patirties kaupimą, INVEGA tapo Europos ilgalaikių investuotojų asociacijos (ELTIA, ang. European Long-Term Investors Association) asocijuota nare.

2018 m., praėjus 17 metų nuo INVEGOS veiklos pradžios ir įrodžius, kad įmonė sugeba sukurti ir pasiūlyti finansinius instrumentus, kurie tenkina verslų poreikius, Lietuvos Republikos Vyriausybė suteikė INVEGAI nacionalinės plėtros įstaigos statusą. Jis reiškė, kad įmonei suteikiamas aukštesnis statusas, leidžiantis atstovauti Lietuvai Europoje nacionalinės plėtros klausimais.

Nacionalinė plėtros įstaiga tais pačiais metais pirmą kartą šalies istorijoje pasirašė bendradarbiavimo sutartį su sutelktinio finansavimo platforma ir pradėjo siūlyti verslininkams valstybės finansuojamas sutelktines paskolas „Avietė“. Šios paskolos buvo absoliuti naujovė Lietuvoje ne tik dėl operatoriaus, tačiau ir pavadinimo. Sudėtingų finansinių priemonių pavadinimų apsupty atsirado visiškai paprastas paskolos pavadinimas – „Avietė“.

Pagrindinis visų argumentas, renkant būtent šį pavadinimą buvo labiau asociatyvinis – avietė atrodo tarsi sutelkta iš mažyčių atskirų sultingų grūdelių, o naujos paskolos teikiamos per sutelktinio finansavimo platformą yra tarsi sutelktos iš mažų atskirų investicijų. Uogos ir priemonės struktūra idealiai atitinka viena kitą. Tai buvo drąsus pasirinkimas, kuriam pritarė ir Ūkio ministerijos kolegos.

„Priemonės pavadinimas „Avietė“ buvo išrinktas pačioje INVEGOJE suorganizuoto priemonės vardo konkurso metu, kai patys darbuotojai siūlė įvairius variantus ir vėliau visi balsavome. Pagrindinis visų argumentas, renkant būtent šį pavadinimą buvo labiau asociatyvinis – avietė atrodo tarsi sutelkta iš mažyčių atskirų sultingų grūdelių, o naujos paskolos teikiamos per sutelktinio finansavimo platformą yra tarsi sutelktos iš mažų atskirų investicijų. Uogos ir priemonės struktūra idealiai atitinka viena kitą. Tai buvo drąsus pasirinkimas, kuriam pritarė ir Ūkio ministerijos kolegos. Tarti priemonės pavadinimą išmokėm ir Europos Komisiją, Europos investicijų banko, Europos investicijų fondo bei kitų Europos įstaigų, panašių į mūsų, kolegas“, – įvykius prisimena INVEGOS kolektyvas.

2019 m. INVEGA pradėjo įgyvendinti rizikos kapitalo priemonę „Akceleravimo fondai“, kurie skirti padėti į augimą orientuotiems startuoliams, suteikiant žinias, prieigą prie mentorių tinklo ir finansavimą. Tais metais įsigaliojo nauja Valstybės skolos įstatymo redakcija, kuri gerokai praplėtė ir INVEGOS teikiamų garantijų spektrą – INVEGAI pradėjo garantuoti ne tik už kredito įstaigų išduodamas paskolas, bet ir už paskolas, išduodamas alternatyvių finansuotojų, paskolų fondų ir pan. Tai gerokai palengvino finansavimo gavimą verslui iš alternatyvių finansuotojų. Atsižvelgianti į darbo rezultatus, 2019 m. INVEGA buvo įvertinta tarp trijų geriausiai Lietuvos valstybės valdomų įmonių bei pripažinta gerosios valdysenos lydere tarp mažųjų valstybės valdomų Lietuvos įmonių.

Per 2016-2019 m. laikotarpį, INVEGA suteikė finansavimą net 11215 verslų ir investavo 511,02 mln. Eur valstybės lėšų.

 


Tardami ačiū už galimybę kurti novatoriškus finansinius sprendimus, kurie padėjo augti Lietuvos verslams, visą lapkritį mūsų svetainėje kviečiame sekti, kaip gimsta INVEGOS darbo rezultatus atspindintis meno kūrinys, ir susipažinti su per 20 metų pasiektais INVEGOS rezultatais.

Žiūrėti