INVEGOS vadovas patarinės EK, kaip skatinti finansinių priemonių įgyvendinimą

2014 m. pabaigoje Europos Komisija paskelbė atranką ekspertams, kurie turės patarti Europos Komisijai, siekiant nuoseklaus finansinių instrumentų konsultavimo platformos „fi-compass"įgyvendinimo. Ši konsultacijų platforma skirta pasidalyti patirtimi, aptarti ir pasiūlyti Europos Komisijai bei Šalims narėms sprendimus kuriant aukštų standartų efektyvias finansines priemones 2014-2020 m. laikotarpiu iš Europos struktūrinių ir investicinių fondų bei Užimtumo ir socialinių inovacijų programos.

Po vertinimo į „Fi-Compass" ekspertų grupę atrinktas 21 ekspertas iš 13 šalių narių. Lietuvai šioje grupėje atstovaus net trys ekspertai, tarp kurių ir Audrius Zabotka, UAB „Investicijų ir verslo garantijos" („Invega") generalinis direktorius.

Ekspertai paskirti dviem metams ir dirbs kartu su kolegomis iš didžiausių Europos finansų institucijų: Pasaulio banko, Europos plėtros banko tarybos, Europos investicijų fondo, Europos investicijų banko, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, Pasaulio banko grupės Tarptautinė finansų korporacijos, KfW.

Vienas svarbiausių ekspertų grupės konsultavimo aspektų bus žinių ir patirties pasidalijimas, kaip praktiškai įgyvendinti didžiausią naudą šalims narėms atnešusias finansines priemones, kaip, pavyzdžiui, labai mažos paskolos.

Praėjusių metų pabaigoje, Europos Komisijos užsakymu Europos investicijų bankas (EIB) atliko labiausiai pasiteisinusių ir sėkmingai įgyvendintų finansinių priemonių visoje ES analizę. Viena iš INVEGA administruojamų finansų inžinerijos priemonių verslumui skatinti bei verslo pradžiai finansuoti - Verslumo skatinimo fondas, taip pat buvo atrinkta ir detaliai išanalizuota. Ši atvejo studija iliustruoja gerąją sukauptą patirtį įgyvendinant finansines priemones kaip novatorišką Europos socialinio fondo lėšų investavimą bei verslumo skatinimo ir verslo pradžios finansavimo būdą. Siekiama, kad sėkmingos panašios finansinės priemonės daug dažniau bei didesnėmis apimtimis būtų įgyvendinamos Europos Sąjungoje ir 2014-2020 metų programavimo laikotarpiu.