KVIETIMAS BAIGĖSI

Kviečiame teikti pastabas pagal 4 naujas rizikos kapitalo priemones

Kviečiame teikti pastabas pagal 4 naujas rizikos kapitalo priemones

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“), bendradarbiaudama su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB), kviečia visuomenę pateikti pastabas dėl valdytojų atrankos sąlygų pagal 4 naujas planuojamas Ūkio ministerijos rizikos kapitalo priemones:

  • Plėtros fondas I, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo,
  • Plėtros fondas II, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo,
  • Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas II, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, ir
  • Bendrai su verslo angelais investuojantis fondas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Pastabas prašoma pateikti iki 2016 m. lapkričio 9 d. el. pašto adresu equity@invega.lt. Pastabos gali būti teikiamos tiek lietuvių, tiek ir anglų kalbomis.

Kvietimą teikti paraiškas lietuvių ir anglų kalbomis planuojama paskelbti 2016 m. gruodžio mėn. Kvietimas teikti paraiškas gali skirtis nuo pastaboms pateikto varianto.

Šiomis priemonėmis bus siekiama pakelti šalies verslumo lygį, labai mažų, mažų ir vidutinių (MVĮ) įmonių produktyvumą, toliau vystyti  pradėtą kurti šalies rizikos kapitalo investavimo aplinką. Taip pat bus skatinama investuoti į verslus ir darbo vietas regionuose bei užtikrinamas lengvesnis kapitalo pasiekiamumas toms MVĮ, kurios sieks investuoti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų sumanios specializacijos srityje.

Rizikos kapitalo priemonės bus įgyvendinamos iš „Verslo finansavimo fondo, finansuojamo iš Europos regioninės plėtros fondo“ (Verslo finansavimo fondas) lėšų. „Invegos“ ir ERPB atrinkti rizikos kapitalo fondų valdytojai taip pat turės papildomai pritraukti atitinkamą dalį nepriklausomų privačių investuotojų lėšų.

Verslo finansavimo fondas įsteigtas 2016 m. balandžio 15 d. finansavimo sutartimi, sudaryta tarp Ūkio ir Finansų ministerijų bei „Invegos“.

Atrankos sąlygos anglų kalba.